(EN) – Free Legal Dictionary | Peerless Legal


Find plain-English meanings to common legal terms that you are likely to encounter. Our definitions are clear and to the point.

via: Peerless Legal


Shared by:

(EN) – Law Dictionary: search for legal definition of legal terms and legal words | Legal HelpMate®


CHOOSE AN AREA OF LEGAL INTEREST OR LEGAL ISSUE

via: Legal HelpMate®


Shared by:

(EL) (EN) (PDF) – Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας – Ενότητα 6: Ορισμοί διακρίβωσης | Κουππάρης Μιχαήλ


Διακρίβωση (Calibration): Σειρά δράσεων, οι οποίες
καθορίζουν, κάτω από καθορισμένες συνθήκες, τη σχέση
μεταξύ των τιμών ποσοτήτων (quantities) που παρέχονται
από ένα όργανο μέτρησης ή σύστημα μέτρησης, ή τιμές που
αντιπροσωπεύουν μέτρηση υλικού ή ενός υλικού αναφοράς,
και των αντιστοίχων τιμών που πραγματοποιούνται από τα
πρότυπα.

PDF file, 24 pages

via: courses.uoa.gr


Shared by:

(EL) (EN) (PDF) – Προβλήματα στην κοινή ονομασία των χημικών ενώσεων | Κώστας Ευσταθίου


Η ελληνική ονοματολογία των χημικών ενώσεων επηρεάσθηκε κυρίως από τη Γερμανική ορολογία, δεδομένου ότι τη Χημεία δίδαξαν στο Νεοελληνικό κράτος πρώτα Γερμανοί, όπως Φαρμακοποιός Landerer (1809-1885) ή Έλληνες που σπούδασαν τη Χημεία στη Γερμανία, η οποία μέχρι περίπου τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η χώρα που κυριαρχούσε στην Επιστήμη αυτή. Ο γνωστότερος από αυτούς υπήρξε ο Χριστομάνος, ο οποίος εισηγήθηκε και επέτυχε την ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής στο Πανεπιστημίου Αθηνών και στις ενέργειές του οφείλεται η ανέγερση του ονομαζόμενου σήμερα «Παλαιού Χημείου» στην οδό Σόλωνος. Την επίδραση της Γερμανικής τη διακρίνουμε στην ονομασία κοινών χημικών στοιχείων. Έτσι, στα ελληνικά έχουμε τις ονομασίες των στοιχείων «νάτριο» και «κάλιο», και όχι τις ονομασίες «sodium» και «potassium» που έχουν καθιερωθεί στην Αγγλική, αλλά και σε όλες τις λατινογενείς γλώσσες. Ωστόσο, σε ορισμένες, μάλλον απρόσεκτες μεταφράσεις (π.χ. οδηγίες χρήσης διαφόρων χημικών προϊόντων), τα …

PDF file, 4 pages

via: www.eleto.gr


Shared by:

(EL) – Κατάταξη προβλημάτων τα οποία συναντώνται στην Ελληνική Χημική Ονοματολογία και Ορολογία | Ευσταθίου Κωνσταντίνος


Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, 15784 Αθήνα

Παρουσίαση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ονοματολογίας & Ορολογίας της Χημείας, 22 Φεβρουαρίου 2014, ΕΕΧ.

Συχνά η ελληνική απόδοση πολλών παλαιών και νέων χημικών όρων και ονομασιών αποτελεί ένα πρόβλημα – πρόκληση. Τα προβλήματα αυτά –κάποια παλιά κάποια νεότερα- μπορούν να διακριθούν σε κατηγορίες όπως:

  • Προβλήματα στην κοινή (εμπειρική) ονομασία χημικών ουσιών.
  • Δυσκολίες στην απόδοση ονομασίας τάξεων χημικών ενώσεων και χημικών προϊόντων που οφείλονται στην ανάμιξη και συχνά διασταυρούμενες αποδόσεις προθεμάτων λατινικής και ελληνικής προέλευσης.
  • Το πρόβλημα των αρκτικόλεξων και ακρωνύμων.
  • Ποικιλία στις αποδόσεις και χρήση βασικών χημικών όρων μεταξύ των …

via: UoA – Department of Chemistry


Shared by:

(DE) – PHYSIK Schulphysik Experimente Fehlerrechnung Regression Messen | U. Konrad


Physik ist eine fundamentale Naturwissenschaft. Sie befasst sich mit den elementarsten Zuständen der Materie, durch deren Wechselspiel die ungeheure Vielfalt der Natur entsteht,

via: ulfkonrad.de


Shared by Giselle Chaumien on Café Umlaut

(DE) – Lernportal für ausgewählte Bereiche der Fächer Statik & Festigkeitslehre | Birger vom Ufer und Tobias Renno


Diese Website wurde im Rahmen einer Diplomarbeit an der Fachhochschule Kaiserslautern erstellt und bietet Studenten des Fachbereiches Bauingenieurwesen ein umfassendes Lernportal für ausgewählte Bereiche der Fächer Statik & Festigkeitslehre sowie Statik I. Sie dient als vorlesungsbegleitende Hilfestellung und zur Unterstützung bei Klausurvorbereitungen.

via: www.statik-lernen.de


Shared by Giselle Chaumien on Café Umlaut

(EN) – Soil Terminology and Definitions | Ohio State University


James Hoorman, Randall Reeder, Alan Sundermeier, and Rafiq Islam, Ohio State University ExtensionIrfan Aziz, Assistant Professor, University of Arid Agriculture, Rawalpindi, PakistanThe increasing use of conservation tillage, no-till, and cover crops is changing the way we view the soil and the environment. New concepts and terminology are being used to describe these changes. Understanding the terms defined in this fact sheet will help farmers understand relationships between tillage, crop rotation, cover crops, carbon sequestration, organic matter pool, agricultural sustainability, and soil and water quality.Sustainable agriculture and soil quality are terms that are increasingly important to modern farming. With higher costs for labor, seed, fuel, fertilizer, and pesticides, agricultural producers are looking for more economical ways to improve crop production and maintain ecosystem sustainability.One of the goals of sustainable agriculture is to work with the natural cycles of the terrestrial ecosystems, especially with the soil biology to enhance the efficiency of agricultural management practices. The terms below are used to describe these biologically efficient and economically viable agricultural production systems. The terms are listed in alphabetical order.

via: Ohio State University


Shared by:

(FR) – Généralités en matière d’enseignes et devantures | Enseignes et Façades de Caractère


 

Cette page à pour vocation de rassembler un certain nombre de documents et régles administratives ayant trait à la réglementation en matière d’implantation d’enseignes et devantures commerciales en zone urbaine.Les documents , textes et schémas proposés ne sauraient revêtir un caractère exhaustif .

via: Enseignes & Façades de Caractère


Shared by:

(ES) – CNOC – CROQUE – Bulto – Protuberancia | GAELIZACHT, S.L.


En este documento comparamos algunas palabras gallegas con la palabra gaélica cnoc, “colina”, “montículo”, del gaélico irlandés antiguo cnocc, “bulto”, “protuberancia”, y observamos ciertos cambios de pronunciación en algunos dialectos irlandeses que creemos que están perfectamente reflejados en las palabras gallegas.

via: GAELIZACHT, S.L.


Shared by:

(ES) – Costura: Partes de un tejido | Manos Maravillosas


Definición de las partes de un tejido

A la hora de comprar telas o de seguir un patron, necesitamos saber los diferentes nombres que se utilizan…

via: Manos Maravillosas


Shared by:

(EN) – SMAW Nomenclature and Joints: Diagrams and Tables | Weld Guru


Terms and definitions that describe the many aspects of welding are described and shown in the many diagrams below. Guidelines for weld placement, and electrode selection based on material thickness and welding position are in the tables below as well.

via: Weld Guru


Shared by:

(EN) – Anatomy and Physiology | OpenStax


OpenStax is a nonprofit based at Rice University, and it’s our mission to improve student access to education. Our first openly licensed college textbook was published in 2012, and our library has since scaled to over 25 books for college and AP® courses used by hundreds of thousands of students. Our adaptive learning technology, designed to improve learning outcomes through personalized educational paths, is being piloted in college courses throughout the country. Through our partnerships with philanthropic foundations and our alliance with other educational resource organizations, OpenStax is breaking down the most common barriers to learning and empowering students and instructors to succeed.

via: OpenStax – Rice University


Shared by:

(EN) – Gear Types and Terminology | KHK Gears


Gears are identified by many types and there are many specific technical words to describe their definition. This section introduces those technical words along with commonly used gears and their features.

via: KHK Gears


Shared by:

(EN) – Basic Gear Terminology and Calculation | KHK Gears


Gear size, pressure angle, number of teeth…we introduce the basic terminology, measurement, and relational expressions necessary to understand basic gear technology.

via: KHK Gears


Shared by:

(EN) – Gear Nomenclature | KHK Gears


Gear Nomenclature – For Mechanical Engineers

This page aims to present basic gear nomenclature.
When you click on the alphabetically listed gear related words, you can confirm the meaning of each terminology.

Index :

B
Base Circle

C
Center Distance
Crowning

E
End Relief

F
Face Width

G
Gear Tooth Profile Modifications

H
Hob

I
Involute Tooth Form

P
Planetary gear drive system
Pitch Circle Diameter

R
Root Circle

S
Semi-Topping

T
Thrust
Tip Circle
Topping
Twist Angle (Helix Angle)

U
Undercut

via: KHK Gears


Shared by:

(EN) – App Glossary, Dictionary and Acronym Reference for Mobile App Development | Mark Nagelmann


I know how frustrating it can be to read articles from TechCrunch or Forbes and feel completely lost.  It is important as developers that we set aside time to improve our app IQ and stay current in this fast paced industry.But if you’re like me and spend more time in Wikipedia looking up terms than reading about the mobile market – it can feel like a losing battle.A peer of mine (who is consistently on the Top Charts) reached out in a large forum on Bluecloud Select and stated his frustration when it comes to app lingo.  To my surprise SEVERAL others also commented on the thread that they too have trouble with app terminology.After doing some research I noticed there isn’t a quality app glossary out there, so I decided to do something about it.  The good news is, these terms are for the most part very straightforward and you don’t need a bachelors degree in Computer Science to grasp the definition.

via: Bluecloud Solutions


Shared by:

(FR) – Les infographies et posters pédagogiques | CEA


​Big-bang, batteries pour véhicules électriques, radioactivité… Pour expliquer ces sujets, le CEA met à votre disposition des posters en libre téléchargement. La plupart de ces infographies sont issues du magazine les Défis du CEA.

via: Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives


Shared by:

(FR) – Ressources scientifiques pour l’enseignement des sciences physiques | CultureSciences-Physique


Ce site est mis à la disposition des enseignants pour leur fournir un outil leur permettant d’actualiser leurs connaissances, d’approfondir leurs compétences en physique et de s’initier à des sujets nouveaux, notamment dans les nombreux domaines voisins où interviennent les fondements ou les méthodes de la physique. Cet ensemble de ressources scientifiques est construit autour des programmes de l’enseignement du second degré. Les thèmes sont enrichis avec la collaboration d’universitaires, de chercheurs et de spécialistes des sujets abordés.

Le site doit créer un lien entre l’enseignement secondaire et le monde de la recherche. Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur cet objectif spécifique, car les ressources scientifiques proposées ne sont pas destinées à être directement utilisées dans une classe. Le contenu des dossiers constitue essentiellement un outil d’information et d’auto-formation scientifique.

via: CultureSciences-Physique


Shared by:

(FR) – Dictionnaire biologie, botanique, zoologie, aquariophilie | AquaPortail


Le dictionnaire de la vie, initialement destiné aux poissons, à l’aquaculture et l’ichtyologie, à l’aquaponie et la permaculture, globalement à la biologie, incluant la zoologie et la botanique, est composé de plus de 13500 définitions et répond à de nombreuses questions.

via: AquaPortail


Shared by:

(FR) – Le monde des insectes | LMDI


Le site du Monde des insectes est le lieu de rencontre de tous les passionnés d’insectes et autres arthropodes, quels que soient leurs niveaux, leurs approches et leurs objectifs.

via: Association Le monde des insectes (LMDI)


Shared by:

 

(MULTI) – IATE term of the week: quantum dot solar cell | TermCoord


Solar energy is regarded as one of the energy sources of the future, and is the focus of numerous research and development projects worldwide. For instance, in April 2017 scientists at the U.S. Department of Energy’s National Renewable Energy Laboratory (NREL) announced the development of a photoelectrochemical cell capable of capturing excess photon energy normally lost to generating heat. This was made possible by using quantum dots and a process called Multiple Exciton Generation. For this reason, the IATE Term of the …


via: Terminology Coordination Unit [DGTRAD] – European Parliament

(MULTI) – Glossaries of Translation Studies terms | From Words to Deeds


For many years I’ve been wishing that there was (standardized) glossary of the ‘jargon’ used in translation studies – if possible multilingual – to help non-academics and newcomers to the field to understand the research literature, and also, if they wish, to write about translation using those specialist terms.

And finally I discovered that somebody had done it – and not just anybody – the highly respected Andrew Chesterman. The MonAKO Glossary provides definitions of central concepts in Translation Studies, and possible translations in …


via: From Words to Deeds: translation & the law

(IT) (PDF) – I sistemi di comando delle macchine secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2 | INAIL


È obbligo del datore di lavoro provvedere affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto applicabili (d.lgs. 81/08, art. 70).

Tali attrezzature devono essere idonee o adattate allo scopo (d.lgs. 81/08, art. 71). Le norme ISO 13849-1 e ISO 13849-2 fissano i criteri e i principi di progettazione e validazione dei sistemi di controllo delle macchine. Il volume illustra lo sviluppo dei citati documenti e ha lo scopo di presentare oltre alle norme anche esempi applicativi.

Prodotto: volume
Edizioni: Inail –  2017
Disponibilità: Sì – Consultabile anche in rete


PDF file, 113 pages

via: INAIL

(TOOL) – Pavel Terminology Tutorial | Government of Canada’s Translation Bureau


Over the course of many years, the Government of Canada’s Translation Bureau has had the opportunity to establish and improve the methodology used to carry out terminology research and standardization work and to develop the TERMIUM data bank to store, manage and distribute the results of this work. By collaborating with other participants in the language industries throughout the world, we have contributed to the establishment of terminology principles and methods that are recognized internationally, and have ensured that our methods reflect them.

The importance of correct terminology to accurate and effective communication in special languages has become increasingly obvious in that time, as has the need to standardize the terminology used by groups of individuals and organizations with common interests. We began to look for ways to share the knowledge we have gained about the terminology standardization process with Canadian federal public servants and with other groups seeking to establish consistent terminology usage at the national and international levels, and decided to prepare a tutorial.

Happily for us, the possibility of offering self-study courses on-line through the Internet was evolving just as we were considering tutorial delivery options. The Canadian federal administration and, in particular, the department of Public Works and Government Services Canada are major proponents of e-learning in its various forms. The Translation Bureau is fortunate to belong to such a forward-looking administration, which is among the leaders in e-government. We are pleased and proud to be able to offer you this on-line, interactive tutorial in terminology, thanks to our administration’s support of e-learning and a very fruitful collaborative effort between the public and private sectors.

The tutorial’s purpose is to give you an overview of terminology principles, methods and tools and to guide you in the process of terminology standardization so that you will feel at ease when called upon to contribute to consistent terminology usage in your organization. We hope that you will find both the contents and the delivery method useful, interesting and even fun.

You may follow the lesson order suggested by the table of contents, or select the lesson that will help with a particular task.

via: Internet Archive


Shared by Patricia Brenes on In My Own Terms

(EN) – Glossary of Toxicology Terms | Toxipedia


Toxipedia is a free toxicology encyclopedia offering articles and resources about toxic chemicals (such as pesticides and endocrine disruptors), health conditions, ethical considerations, the history of toxicology, laws and regulation, and more. Our goal is to provide scientific information in the context of history, society, and culture so that the public has the information needed to make sound choices that protect both human and environmental health. (Photo: school children in Ghana, from Wikimedia.)

via: Toxipedia


Shared by:

(ES) (PDF) – Instalaciones de lavado de vehículos | Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad


Dentro de las poblaciones, gasolineras, centros comerciales, zonas turísticas, etc. o en espacios destinados exclusivos para esta función cada día son más frecuentes las instalaciones de lavados de vehículos. En este tipo de lavado el agua se pulveriza y se producen aerosoles; por este motivo, estas instalaciones están contempladas en el artículo 2.h “Otros aparatos que acumulen agua y puedan producir aerosoles” del Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis y concretamente están catalogadas como una instalación de “menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella”.

PDF file, 18 pages

via: www.msssi.gob.es


Shared by:

(ES) (PDF) – Evacuación de aguas en edificios | Miguel A. Monge y Redondo


Las instalaciones para la evacuación de aguas son una parte importante de un edificio y cuando funcionan correctamente nadie repara en ellas, sin embargo, cuando dan problemas (fugas, ruidos excesivos, malos olores, etc.), las reparaciones suelen ser costosas y de difícil ejecución. La correcta selección de los materiales a emplear y su cuidada instalación, nos evitará desagradables problemas futuros.

PDF file, 13 pages

via: www.conaif.es


Shared by:

(FR) – Les Onomatopées | Manga Designer


Il est préférable d’utiliser des termes français plutôt que des pictogrammes japonais ou anglais. Nous sommes en France et peu de jeunes gens comprennent l’anglais/japonais, donc s’il doivent passer la majorité de votre projet avec un dictionnaire traducteur à coté… c’est mal parti.

Sachez gérer la taille des onomatopées, d’un manière général, plus l’onomatopée est imposante et plus cela signifie que le bruit est l’est aussi !

via: Manga-designer.com


Shared by:

(FR) – Destructeur de documents | Terface


 

Ce glossaire vous invite à découvrir les principales terminologies utilisées par les professionnels des matériels de destruction de documents. Il vous permet de comprendre certains aspects techniques, afin d’appréhender au mieux l’acquisition d’un destructeur de documents.

via: Terface, le spécialiste destructeurs de documents & machines à relier


Shared by: