(CA) – Neolosfera: dharma | Observatori de Neologia


Aquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme.


via Observatori de Neologia (Obneo)

Advertisements

(EN) – New words: 21 May 2018 | Cambridge Dictionary


Snap1.png

Welcome to About Words, a blog from Cambridge Dictionaries Online. We publish posts discussing different features of the English language, as well as dictionary entries for words and phrases that are new to English or that have new meanings. We hope you enjoy the blog, and that you’ll post your own comments and vote on the new words. Keep checking back here over the weeks for a fascinating range of posts.


via About Words – Cambridge Dictionaries Online blog

(RU) (EN) (PDF) – Англо-русские термины по сетевому планированию и управлению | И.П. Смирнова


Snap2.png

Бюро переводов ВИНИТИ АН СССР
В помощь переводчику
Тетради новых терминов №1
Англо-русские термины по сетевому планированию и управлению
Составители В.Н. Белоус и В.П. Леонова
Редакторы: В.А. Глотов и Т.Т. Гловацкий
Под общей редакцией И.П. Смирнова
Москва 1970


PDF file, 50 pages

via: Google Drive

(RU) (EN) (PDF) – Англо-русские патентные термины | С.И.Симановский


Snap1.png

Государственный комитет Совета министров СССР по науке и технике
Академия наук Союза Советских Социалистических Республик
Бюро переводов Всесоюзного института научной и технической информации
В помощь переводчику
Тетради новых терминов №2
Англо-русские патентные термины
Составители В.С.Попов, Л.А.Горник, A.M.Школьник, И.М.Агранов, и С.Д.Руденко
Редактор С.И.Симановский
Под общей редакцией И.П.Смирнова
Москва 1971

От составителей:
Настоящий выпуск охватывает термины по патентному делу, встречающиеся в патентной литературе стран английского языка. Кроме лексики описаний изобретений к патентам, переписки по патентным вопросам и патентно-правовой литературы, в настоящий выпуск включены термины, употребляемые в других областях охраны промышленной собственности (охрана промышленных образцов, товарных знаков и др.), а также термины, относящиеся к охране интеллектуальной собственности (авторское право, фонограммы широковещательных передач и пр.).
Выпуск содержит свыше 1400 терминов, выражений и сокращений; ряд терминов дан с определениями или толкованиями…

СОДЕРЖАНИЕ:
Введение (3).
Предисловие (4).
От составителей (5).
Английские термины и русские эквиваленты (7).
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Сокращения (67).
2. Международные организации и конвенции (71).
3. Наиболее употребительные выражения и обороты (76).
4. Указатель русских терминов (92).


PDF file, 110 pages

via: Google Drive

(IT) (PDF) – Idraulica n. 33 | Caleffi


Snap18.png

Sommario

 • LE POMPE DI CALORE
 • TRASFERIRE CALORE DA BASSA AD ALTA TEMPERATURA
 • MACCHINE PER TRASFERIRE CALORE DA BASSA AD ALTA TEMPERATURA
 • PRESTAZIONI DELLE POMPE DI CALORE E DEI RELATIVI IMPIANTI
 • SORGENTI DI CALORE UTILIZZABILI
 • IMPIANTI DI RISCALDAMENTO UTILIZZABILI CON POMPE DI CALORE
 • RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPE DI CALORE
 • TEMPERATURE MASSIME OTTENIBILI CON LE POMPE DI CALORE
 • PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA
 • BOLLITORI INTERPOSTI FRA POMPE DI CALORE E TERMINALI
  COMPONENTI DEI CIRCUITI CHIUSI CHE ALIMENTANO LE POMPE DI CALORE
 • MESSA IN OPERA DELLE POMPE DI CALORE
 • IMPIANTI A POMPA DI CALORE CON SORGENTE FREDDA AD ARIA
 • IMPIANTI A POMPA DI CALORE CON SORGENTE FREDDA AD ACQUA DI SUPERFICIE
 • IMPIANTI A POMPA DI CALORE CON SORGENTE FREDDA AD ACQUA DI FALDA
 • IMPIANTI A POMPA DI CALORE CON COLLETTORI ORIZZONTALI INTERRATI
 • IMPIANTI A POMPA DI CALORE CON SONDE GEOTERMICHE
 • IMPIANTI A POMPA DI CALORE CON PALI GEOTERMICI
 • DISAERATORE DEFANGATORE DISCALDIRT E DIRTCAL
 • COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE IN ACCIAIO, PER IMPIANTI INDUSTRIALI
 • STABILIZZATORE AUTOMATICO DI PORTATA COMPATTO, CON CARTUCCIA IN POLIMERO
 • VALVOLE DI BILANCIAMENTO CON FLUSSOMETRO
 • KIT DI COLLEGAMENTO SOLARE-CALDAIA

PDF file, 44 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 31 | Caleffi


Snap17.png

Sommario

 • IMPIANTI A PANNELLI:
  PROGRAMMA DI CALCOLO E GRUPPI DI REGOLAZIONE MULTIFUNZIONALI
 • NUOVO PROGRAMMA DI CALCOLO PER IMPIANTI A PANNELLI
  – Archivi materiali e dati generali di progetto
  – Apertura progetto
  – Dimensionamento dei pannelli e corpi scaldanti
  – Dimensionamento dei pannelli
  – Dimensionamento dei corpi scaldanti
  – Gestione progetto
 • SCHERMATE D’ESEMPIO
  – Archivio collettori
  – Archivio valvole e detentori
  – Archivio dati generali di progetto
  – Dati collettore e relative derivazioni
  – Dimensionamento e scelta soluzioni pannelli
  – Dimensionamento e scelta corpi scaldanti
 • I GRUPPI DI REGOLAZIONE MULTIFUNZIONALI
  – Sistemi di regolazione tradizionali
  – Sistemi con valvole termostatiche a 2 vie
  – Sistemi con valvole miscelatrici a 3 vie
  – Sistemi con gruppi monoblocco a 4 vie
 • GRUPPI DI REGOLAZIONE MULTIFUNZIONALI
  – Gruppi multifunzionali per collettori e sepcoll
  – Gruppi multifunzionali per installazione a cassetta
  – Gruppi senza derivazioni ad alta temperatura
  – Gruppi con derivazioni ad alta temperatura
 • SCHEMI DISTRIBUTIVI CON GRUPPI DI REGOLAZIONE MULTIFUNZIONALI
 • NASCITA, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PRODOTTO
 • SPAZIO WEB
 • GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA CLIMATICA DI CASSETTA
 • GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MODULANTE DI CASSETTA
 • GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA A PUNTO FISSO DI CASSETTA
 • GRUPPO DI REGOLAZIONE TERMICA MOTORIZZATA PER SEPCOLL
 • COLLETTORI IN OTTONE PER IMPIANTI A PANNELLI
 • COLLETTORI IN COMPOSITO PER IMPIANTI A PANNELLI

PDF file, 36 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 30 | Caleffi


Snap16.png

Sommario

 • Nuove disposizioni e nuove soluzioni contro il pericolo legionella
 • Gazzetta ufficiale della repubblica italiana n. 51 del 3/3/2005
  Obbiettivi
  La legionellosi
 • Prevenzione e controllo del rischio da esposizione a legionella
  Misure da porre in essere in presenza di rischio
 • Interventi da effettuare al verificarsi di un caso o un cluster di casi di legionellosi in una struttura ricettiva
 • Interventi di controllo
  Stabilimenti termali
 • Note e rilievi in merito alle linee guida 13.01.2005
 • Trattamenti termici antilegionella
 • Produzione e regolazione dell’acqua calda
 • Regolazione dell’acqua calda da inviare in rete
 • Progettazione delle reti di ricircolo
 • Bilanciamento dei circuiti di ricircolo
 • Pericolo scottature
 • Soluzioni per by-passare i miscelatori antiscottatura
 • Progettazione ed adeguamento degli impianti idrici
  Progettazione impianti nuovi
 • Adeguamento impianti esistenti
 • Spazio WEB
 • Miscelatore elettronico con disinfezione termica programmabile
  Serie 6000 Legiomix
 • Stabilizzatori automatici di portata con cartuccia in polimero
  Serie 121-126 Autoflow
 • Regolatore termostatico per circuiti di ricircolo acqua calda sanitaria
  Serie 116
 • Miscelatore termostatico periferico ad elevate prestazioni antiscottatura
  Serie 5213
 • Timer con chiave di consenso programmabile da 1 a 12 minuti
  Serie 6002

PDF file, 36 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 29 | Caleffi


Snap15.png

Sommario

 • Gli impianti solari
 • Il sole e la sua offerta di energia
 • I pannelli solari termici – tipologie di maggior utilizzo
 • Serbatoi d’accumulo dell’energia solare
 • Regolazione del circuito solare
 • Regolazione dell’acqua calda sanitaria
 • Regolazione degli impianti combinati
  Luogo e modalità di installazione dei pannelli solari
  Grandezze di base per dimensionare gli impianti a pannelli
 • Circolazione del fluido vettore
 • Collegamento e bilanciamento dei pannelli
 • Possibili casi di surriscaldamento
 • Componenti e dimensionamento del circuito solare
 • Impianti sanitari che utilizzano energia solare
 • Schema: Impianto solare per produzione acqua calda sanitaria con caldaia a terra
  dotata di accumulo
 • Schema: Impianto solare per produzione acqua calda sanitaria con integrazione di calore nel serbatoio di accumulo
 • Schema: Impianto solare centralizzato per produzione acqua calda sanitaria con distribuzione ad impianti autonomi
 • Schema: Impianto solare a doppio serbatoio d’accumulo e scambiatore di calore
 • Linea solare
 • Gruppi di circolazione
 • Regolatore di temperatura differenziale
 • Valvole a sfera motorizzate

PDF file, 36 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 28 | Caleffi


Snap14.png

Sommario

 • Le perdite di carico negli impianti ad acqua e aria
  Perdite di carico nei tubi che convogliano acqua
  Formule di calcolo perdite di carico continue
 • Tabelle e diagrammi perdite di carico continue
 • Esempio tabella proposta per perdite di carico continue – tubi in acciaio
 • Esempio diagramma proposto per perdite di carico continue – tubi in acciaio
 • Formule di calcolo perdite di carico localizzate
  Tabelle perdite di carico localizzate
 • Esempio tabella proposta per la determinazione delle perdite di carico localizzate
 • Perdite di carico nei condotti che convogliano aria
  Formule di calcolo perdite di carico continue
 • Tabelle e diagrammi perdite di carico continue
 • Esempio diagramma proposto per perdite di carico continue – condotti circolari lisci
 • Esempio prima tabella proposta per determinare i diametri equivalenti dei condotti rettangolari
 • Perdite di carico localizzate – Formule di calcolo
  Perdite di carico localizzate – Tabelle
 • Esempio tabella proposta con valori dei coefficienti ξ canali circolari – derivazioni e confluenze
 • Esempio tabella proposta con valori delle perdite di carico localizzate
 • Dimensionamento dei miscelatori per acqua calda sanitaria
 • Miscelatori termostatici per piccole utenze
 • Dimensionamento
 • Miscelatori termostatici per medie e grandi utenze
 • Dimensionamento
 • Miscelatori termostatici periferici antiscottatura
  Dimensionamento
 • Miscelatori elettronici con disinfezione termica
  Dimensionamento
 • Lettera alla Caleffi
 • Miscelatori termostatici per impianti solari
 • Dispositivi di separazione e sfogo aria per impianti solari
 • Valvole di sicurezza temperatura e pressione per impianti solari

PDF file, 36 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 27 | Caleffi


Snap13.png

Sommario

 • La regolazione degli impianti a pannelli
 • Le regolazioni degli Anni Settanta
  Esempio: Dimensionamento circuito iniezione
 • Le prime regolazioni per caldaie murali
  Necessità o meno delle regolazioni climatiche
  Necessità o meno dei circuiti anticondensa
  Soluzioni adottate
 • Nuovi prodotti per la regolazione dei pannelli
 • Gruppi a punto fisso con regolatori termostatici
  – Gruppi da interno con valvola termostatica
  – Gruppi da interno con miscelatore termostatico
  – Gruppi per sepcoll con miscelatore termostaico
 • Gruppi a punto fisso compensato con regolatori elettronici
 • Gruppi monoblocco con regolazione climatica
  – Gruppi per installazione esterna
  – Gruppi per installazione in cassetta
 • Osservazioni generali
  Regolazioni termostatiche
  Regolazioni elettroniche con compensazione
  Regolazioni climatiche
  Portate gruppi termici autonomi/pannelli
 • Note conclusive
 • Gruppo di regolazione termica
  – Gruppo di regolazione termica a punto fisso di cassetta, serie 162
  – Gruppo di regolazione termica modulante di cassetta, serie 161
  – Gruppo di regolazione termica climatica di centrale, serie 152-153
  – Gruppo di regolazione termica climatica di cassetta, serie 154-155

PDF file, 36 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 26 | Caleffi


Snap12.png

Sommario

 • Riscaldamento individuale centralizzato
 • Centrali e sottostazioni termiche
  – Tipologie senza produzione acqua calda sanitaria
  – Tipologie con produzione acqua calda sanitaria
 • Reti primarie dimensionamento e bilanciamento
  – Bilanciamento dei moduli con valvole a 3 vie
  – Bilanciamento dei moduli con valvole a 2 vie
  – Bilanciamento dei moduli con valvole a 2 e a 3 vie
  – Bilanciamento dei moduli con separatori d’alloggio
 • Moduli d’alloggio tipologie di maggior utilizzo
  – Moduli per riscaldare
  – Moduli per riscaldare e produrre acqua calda sanitaria ad accumulo
  – Moduli per riscaldamento e acqua calda sanitaria istantanea
 • Reti secondarie
  – Reti secondarie impianto di riscaldamento
  – Reti secondarie impianto idrico
 • Controllo centralizzato dei consumi termici
  – Teletrasmissione dei consumi termici
  – Centralizzazione e trasmissione altri consumi di utenza
  – Controllo stato funzionale della centrale termica
  – Dispositivi di sicurezza monitoraggio e allarmi
  – Attivazione servizi d’utenza
 • Gruppo di regolazione termostatica serie 163
 • Moduli con collettore-separatore idraulico
 • Contatore di calore diretto
  Conteca Fast – Trasmissione M bus
 • Moduli e sistemi di contabilizzazione
  Documentazione di riferimento

PDF file, 36 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 25 | Caleffi


Snap11.png

Sommario

 • Il disegno degli impianti idrotermosanitari
 • Il disegno tecnico, note generali
  Il disegno manuale, limiti e inconvenienti
 • Il disegno computerizzato, i vantaggi
  Archivio di idraulica, struttura di base
 • Impianti autonomi – caldaie murali, cartella 10
 • Impianti autonomi – caldaie a terra, cartella 15
 • Caldaie e moduli termici, cartella 20
 • Collettori centrale termica, cartella 25
 • Sottostazioni di zona, cartella 30
 • Collettori di distribuzione, cartella 35
 • Terminali di climatizzazione, cartella 40
 • Impianti a pannelli, cartella 50
 • Impianti idrosanitari, cartella 60
 • Impianti scarico acque usate, cartella 80
 • Come consultare e utilizzare l’archivio di Idraulica
 • Archivio soluzioni Caleffi
  Note conclusive
 • Controllo onde radio
 • Sistema di rilevazione e controllo ghiaccio
 • Sistema scaldante antigelo

PDF file 36 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 24 | Caleffi


Snap10.png

Sommario

 • L’espansione dell’acqua, i colpi d’ariete e il pericolo legionella negli impianti autonomi
 • L’espansione dell’acqua negli impianti termotecnici
  Aspetti teorici
 • Impianti aperti
 • Impianti chiusi senza mezzi di espansione
 • Impianti chiusi con mezzi di espansione
 • Vasi di espansione a membrana negli impianti di riscaldamento
 • Vasi di espansione a membrana negli impianti idrosanitari
 • Metodo di calcolo relativo al bollitore e alle reti
 • Metodo di calcolo relativo al solo bollitore
 • Aspetti apparentemente strani inerenti l’espansione dell’acqua negli impianti idrosanitari
 • I colpi d’ariete negli impianti termotecnici
 • Effetti negativi dei colpi d’ariete
  Possibili rimedi
 • Ammortizzatori dei colpi d’ariete sopra le colonne
 • Ammortizzatori dei colpi d’ariete sui collettori di distribuzione
 • Il pericolo legionella negli impianti autonomi
 • Gruppi di sicurezza per scaldacqua ad accumulo
 • Moduli di distribuzione controllata per impianti sanitari

PDF file, 32 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 23 | Caleffi


Snap9.png

Sommario

 • Dossier legionella
 • Legionellosi quadro clinico e responsabilità
 • Condizioni per lo sviluppo della legionellosi
  Impianti e processi tecnologici a rischio
 • Habitat della legionella negli impianti
 • Trattamenti di disinfezione
 • Prevenzione e disinfezione nei sistemi impiantistici
  Torri di evaporazione e condensatori evaporativi
 • Impianti di condizionamento
 • Piscine, terme e fontane decorative con getti d’acqua
 • Impianti di produzione acqua calda sanitaria
 • Note sui trattamenti termici proposti dalle L.G.A. 2000
 • Altre considerazioni sui trattamenti termici
  Trattamento termico continuo
 • Pericolo scottature
 • Altre considerazioni e note conclusive
 • Principali linee guida europee per il controllo e la prevenzione della legionellosi

PDF file, 36 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 22 | Caleffi


Snap8.png

Sommario

 • Gli impianti centralizzati
 • I primi impianti a radiatori
 • Gli impianti con pompe
 • I primi impianti con sottostazioni di zona
 • Gli attuali impianti con sottostazioni di zona
  Gli attuali impianti con solo riscaldamento
 • Impianti di zona con riscaldamento e acqua calda ad accumulo
 • Impianti di zona con riscaldamento e acqua calda istantanea
 • Vantaggi ottenibili con un sistema centrale computerizzato
  Considerazioni sugli impianti con sottostazioni di zona a due vie
 • Esempi di calcolo e metodo di svolgimento
 • Moduli e satelliti d’utenza

PDF file, 20 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 21 | Caleffi


Snap7.png

Sommario

 • Gli impianti a pannelli
 • Breve storia degli impianti a pannelli
  Dal periodo antico agli anni 2000
 • Benefici ottenibili con gli impianti a pannelli
  Benefici generali e specifici
 • Dubbi e indeterminazioni
  Resa dei pannelli e arredo dei locali, sistemi di regolazione, raffrescamento coi pannelli
 • Schemi di distribuzione
  Proposte di alcuni schemi di distribuzione per impianti a pannelli
 • Miscelatori Termostatici
  I miscelatori a 4-vie e a 3-vie: particolarità costruttive e funzionali

PDF file, 20 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 16 | Caleffi


Snap6.png

Sommario

 • PRODUZIONE DI ACQUA CALDA AD ACCUMULO
  Principali aspetti della progettazione di impianti d’acqua calda
  sanitaria ad accumulo.
 • TABELLE PER LA SCELTA RAPIDA DEI BOLLITORI
  Tabelle per la determinazione rapida del volume dei bollitori
 • IL PERICOLO LEGIONELLA
  Il pericolo Legionella connesso alla produzione e distribuzione
  dell’acqua calda
 • LETTERE AL DIRETTORE
 • INFORMAZIONI PRATICHE
  I miscelatori termostatici

PDF file, 20 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 17 | Caleffi


Snap5.png

Sommario

 • Le centrali termiche
 • Prescrizioni da rispettare
  Prescrizioni che riguardano la produzione del calore.
  Prescrizioni che riguardano la sicurezza, la protezione e il controllo degli impianti.
 • Evacuazione dei fumi
 • Caldaie
  Distanze di rispetto richieste per la messa in opera delle caldaie.
  Dispositivi atti ad evitare la condensa dei fumi.
 • Bruciatori
 • Pompe
  Strumenti per valutare il funzionamento delle pompe.
 • Disaeratori di microbolle
  Operazioni richieste per il riempimento di un impianto senza disaeratore di microbolle.
  Operazioni richieste per il riempimento di un impianto con disaeratore di microbolle.
  Vantaggi connessi al poter disporre di acqua ben disaerata nell’impianto.
 • Strumenti di misura e di controllo
 • Valvole di intercettazione
 • Valvole di ritegno
 • Tubi
 • Collettori
 • Circuiti senza valvola di regolazione
 • Circuiti con valvola di regolazione
  Terminali caldi anche a valvola chiusa.
 • Separatori idraulici
  Interferenze fra i circuiti negli impianti tradizionali.
  ∆P: indice atto a valutare l’interferenza fra i circuiti.
  ∆P: limiti di accettabilità.
  Inconvenienti connessi a valori di ∆P troppo elevati.
  Assenza di interferenze fra i circuiti negli impianti con separatore idraulico.
  Aspetti da considerare nella progettazione degli impianti con separatore idraulico.
  Separatori idraulici lungo le linee di distribuzione.
 • Osservazioni e note conclusive
 • Impianti centralizzati
  I moduli d’utenza da incasso.
  I satelliti d’utenza preassemblati.
 • Il separatore idraulico

PDF file, 32 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 18 | Caleffi


Snap4.png

Sommario

 • I separatori idraulici
 • Dimensionamento dei separatori
  Metodo dei tre diametri
  Metodo degli attacchi alternati
  Metodo della portata massima
  Note in merito all’utilizzo dei separatori preassemblati
 • Variazioni di temperatura indotte dai separatori
  Portata del primario uguale alla portata del secondario
  Portata del primario inferiore alla portata del secondario
  Portata del primario superiore alla portata del secondario
 • Schema funzionamento invernale di un impianto con tre caldaie e separatore idraulico
 • Schema funzionamento estivo di un impianto con tre caldaie e separatore idraulico
 • Il separatore idraulico
 • I collettori a pressione controllata
  I collettori a pressione controllata negli impianti a portata variabile
  I collettori a pressione controllata negli impianti a portata costante
  Osservazioni
 • Collettori di distribuzione a pressione controllata
  By-pass per collettori complanari
  By-pass per collettori semplici
 • Collettori di distribuzione a pressione controllata
  By-pass automatico per kit di distribuzione per alta temperatura
  Valvola di by-pass differenziale per gruppo di regolazione a punto fisso per impianti a pannelli

PDF file, 20 pages

via www.caleffi.com

(IT) (PDF) – Idraulica n. 19 | Caleffi


Snap3.png

Sommario

 • I contatori di calore
 • Prime esperienze allo IACP
 • Altre esperienze allo IACP
 • Nuove esperienze alle COOP
 • Verifica dei contatori ASM/Comune
  Richiesta di prove per la verifica dei contatori
  Modalità di svolgimento delle verifiche
  Consumi riscontrati
  Analisi consumi produzione acqua calda sanitaria
  Analisi consumi riscaldamento
  Analisi differenze di consumo fra alloggi simili
  Fatturazione dei consumi termici
  Conclusione delle prove ASM/Comune
 • Osservazioni generali
 • Considerazioni finali
 • Caleffi – Viterra Energy Services
  Cosa fa Viterra Energy Services
  Cosa offre Viterra Energy Services
 • Contatori di calore SENSONICAL
  Funzioni e caratteristiche

PDF file, 20 pages

via www.caleffi.com

(EL) (EN) (PDF)- Χημεία και τεχνολογία του χρώματος | ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΕΥΦΟΡΙΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ


Snap5.png

Λίγα μόλις χρόνια μετά από αυτήν την πρόβλεψη του Liebig, μιας από τις ισχυρότερες και πλέον ενδιαφέρουσες προσωπικότητες του χημικού κόσμου, ήλθε η επαλήθευσή της με τη σύνθεση το 1856, όχι της αλιζαρίνης, αλλά του πρώτου συνθετικού χρώματος ευρείας χρήσης. Το νέο χρώμα παρασκεύασε ο νεαρός W. H. Perkin, στην προσπάθειά του να μετατρέψει την ανιλίνη με οξείδωση σε κινίνη. Αντί αυτής, κατάφερε να απομονώσει μια υδατοδιαλυτή χρωστική, που έβαφε το μετάξι με όμορφη ιώδη χροιά. Παρά το νεαρό της ηλικίας του και τον τυχαίο χαρακτήρα της ανακάλυψής του, ο Perkin συνειδητοποίησε αμέσως τη σημασία της και έστησε μια ολόκληρη μονάδα παραγωγής της μωβεΐνης, όπως ονομάστηκε στη συνέχεια η νέα χρωστική, ανοίγοντας, έτσι, το δρόμο για την αθρόα παρασκευή και άλλων χρωστικών. Η προσπάθεια, όμως, του ανθρώπου να χρησιμοποιήσει χρωστικές για τη βαφή δερμάτων, υφασμάτων και άλλων αντικειμένων ανάγεται στα βάθη των αιώνων. Δεν θα ήταν υπερβολή, αν λέγαμε ότι το σπέρμα της ανάπτυξης της βαφικής, πρέπει να αναζητηθεί στη φιλαρέσκεια και στην επιθυμία του ανθρώπου να διαφοροποιηθεί από τους ομοίους του.

PDF file, 173 pages

via www.kallipos.gr


Shared by:

(IT) (PDF) – Idraulica n. 20 | Caleffi


Snap1.png

Sommario

 • Gli impianti autonomi
  Aspetti relativi alla progettazione e alla realizzazione degli
  impianti
 • Gli impianti autonomi ad un solo circuito
  Impianti ad una zona, a due zone e a valvole termostatiche
 • Gli impianti autonomi a più circuiti
  Problemi di ordine pratico e realizzativo
 • I SEPCOLL
  I nuovi componenti che uniscono, in un unico pezzo, il
  separatore idraulico e i collettori
  Vantaggi pratici e nuove soluzioni possibili con i SEPCOLL
  Conclusioni
 • I gruppi di regolazione termica e distribuzione per pannelli radianti
  Componenti e caratteristiche funzionali

PDF file, 20 pages

via www.caleffi.com

(EN) – Glossary of Audio Visual Terminology | University of Toronto


controlroom.jpg

To partner and collaborate with clients, University, and 3rd parties to determine value based, and sustainable technology solutions that enable the Faculty of Medicine to achieve its academic mission.

We provide a wide range of technology services to students, faculty, and staff, which can be seen in our Service Catalogue. We run a business-hours Service Desk which provides direct access to any of our services.

We also offer a variety of bookable rooms to the Faculty community, including two AV-equipped meeting rooms, a videoconferencing and video production studio, three computer labs with a combined 100 laptop workstations, and a 24/7 accessible foyer with 8 computers.


via Discovery Commons (Faculty of Medicine, University of Toronto)

(MULTI) – IATE Term of the Week: tax evasion | TermCoord


tax-evasion-iate-2-700x700.png

Tax evasion is an illegal act, where a person, organisation or corporation purposely avoids paying their true tax liability. Failing to pay taxes is a serious criminal offence, and those caught evading taxes are usually subject to criminal charges and substantial penalties. Tax evasion is not to be confused with tax avoidance, which is the legal practice of using the tax regime in a single territory to one’s own advantage to decrease the amount of tax that’s payable by means that are within the law.

The exposure of rogue offshore accounts following the unprecedented release of the Panama Papers in 2016 by German newspaper Süddeutsche Zeitung, has highlighted the prevalence of tax evasion committed by major corporations and celebrities. Amongst those included in the infamous data leak were 140 politicians and public figures from around the globe. This revelation revealed a myriad of methods that the wealthy use to …


via Terminology Coordination Unit [DGTRAD] – European Parliament

(EN) (PDF) – Wound terms and definitions | Karen Zulkowski


Snap3.png

Effective communication between disciplines and between geographic areas is critical for quality care. Yet, different definitions may be used for the same term. In 2015, JWCET will include common wound, ostomy and incontinencerelated terms and definitions. These will also be available on the WCET website. If you use a different definition or have other terms, please send them to me at editor@wcetn. org so we can include them. Be sure to include the reference. This journal has wound terms and definitions. June and September will have ostomy terms and definitions. December will focus on incontinence.

PDF file, 6 pages

via www.wcetn.org


Shared by:

(EN) – Glossary of Common Words and Phrases Used by Working Musicians | Steve Witschel


9182191.jpg

If you’ve ever been around a musician, you know that they have a language all their own. If you are a musician, you’ll be familiar with many of these real-world terms below.

This glossary is a work in progress, as people constantly come up with new ways to say things, and I’m sure I’ve excluded many that didn’t come to mind. So feel free to offer your suggestions in the comments below, and I’ll add the good ones to this index.

This is the only list of its kind on the internet, so consider it a reference tool for you and your fellow musicians, and be sure to bookmark this page and come back often to see what’s new!

via Spinditty


Shared by:

(EN) – Toxic Ingredients in Cosmetics Glossary | Kristen Arnett


unnamed.jpg

This glossary covers commonly recognized, potentially toxic ingredients in cosmetics.

We suggest definitely avoiding the “10 Major Offenders” in the first section.

The second section lists ingredients that are definitely questionable in terms of safety and to be avoided when possible.

via Kristen Arnett


Shared by:

(EL) (PDF) – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR): Παρουσίαση | Βέρα Μελέτη


Snap2.png

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 • Οδηγία 1995/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα → Ελληνικός Νόμος 2472/1997
 • Οδηγία 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) → Ελληνικός Νόμος 3471/2006 (με τροποποιήσεις)

PDF file, 82 pages

via www.e-interactive.gr


Shared by:

(IT) – ❡ Lemmi e dilemmi | Riccardo De Benedetti


Snap14.png

Prontuario per giornalisti e correttori di bozze, riproduzione esatta dellʼomonimo aureo libretto di Ferruccio Cervi, per trentʼanni capo reparto correttori del quotidiano «La Stampa». In rigoroso ordine alfabetico.

Il libro di Ferruccio Cervi è frutto di pazienti e prolungate consultazioni di grammatiche, dizionari ed enciclopedie. Vero e proprio vademecum per correttori. Ora che sono quasi del tutto estinti a causa della insana volontà degli editori dei quotidiani, non priva di una qualche ignoranza, aiutati in questo loro sciagurato disegno dalla miopia sindacale, il volumetto, 189 pagine, pubblicato dall’Editrice La Stampa nel 1971 e circolato tra gli uffici correttori dei quotidiani nazionali degli anni 70, diventa un utile strumento anche per i giornalisti. Anzi, soprattutto per loro.
Lo ripropongo alla libera consultazione e all’altrettanto libero aggiornamento di chi vorrà seguire questo blog tra i professionisti del settore che ancora amano la precisione della nostra lingua.
Il blog usa un tema ispirato a un grande della tipografia, Robert Bringhurst, tipografo e scrittore canadese, autore del fondamentale Gli elementi dello stile tipografico (edizione italiana a cura di Lucio Passerini, Sylvestre Bonnard, Milano 2001). A dimostrazione che l’arte tipografica, la sua eleganza e le sue misure possono non solo continuare nell’epoca del digitale ma, addirittura, diffondersi e migliorare la qualità della nostra lettura.
Basta volerlo e volere la qualità del prodotto tipografico usando di tutte le professionalità.
Vero signori editori di giornali?

via Lemmi e dilemmi


Shared by:

(FR) – Dire, Ne pas dire (mai 2018) | Académie française


logo11

Quels mots, quelles tournures choisir, retenir ou rejeter parmi ce qui s’entend et se dit ? La série du mois de mai 2018 de Dire, ne pas dire, qui donne, depuis cinq ans, le sentiment de l’Académie française sur les fautes, les tics de langage et les ridicules le plus fréquemment observés dans le français contemporain, est accessible, ainsi que le bloc-notes de Sir Michael Edwards.


via Dire, Ne pas dire (mai 2018) | Académie française