(EL) (EN) – Αγγλοελληνικό Λεξικό Τεχνικών Όρων | Jewelpedia


crop1.jpg

Μετά από τρία χρόνια λειτουργίας, ο παρών ιστότοπος έχει παγιωθεί σαν τον μοναδικό προορισμό στο ελληνόφωνο διαδίκτυο, που καλύπτει εγκυκλοπαιδικά και ειδησεογραφικά τον χώρο των κοσμημάτων των πολύτιμων λίθων και των ρολογιών.

Σας δίνουμε κάποια στατιστικά στοιχεία:

Το τελευταίο δωδεκάμηνο είχαμε περισσότερες από 320.000 επισκέψεις από 213.000 μοναδικούς επισκέπτες.

Στις σελίδες της Jewelpedia οδηγήθηκαν οι επισκέπτες μέσω των μηχανών αναζήτησης, χρησιμοποιώντας περισσότερες από 100.000(!) διαφορετικές λέξεις αναζήτησης . Αυτό σημαίνει πως σε πάρα πολλές λέξεις και φράσεις που σχετίζονται με τα κοσμήματα η Google δίνει στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων, σελίδες της Jewelpedia. Ανάμεσα σε αυτές είναι λέξεις που αφορούν αναζήτηση επιχειρήσεων από τον χώρο των κοσμημάτων. Π.χ. Χρυσοχοεία, e-shops κοσμημάτων, εργαστήρια κοσμημάτων και πάρα πολλές ακόμη οδηγούν στους Επαγγελματικούς Καταλόγους της Jewelpedia.


via Jewelpedia

(MULTI) – IATE Term of the Week: overbooking | TermCoord


IATE_entry_overbooking.png

At this very moment, many people are currently on their way to enjoying their holidays, whether in their home country or abroad, and airports are especially busy during this season. While holidays should be enjoyable and free of disruptions, sometimes things do not go as planned. This year has also been notoriously associated with overbooking scandals. For these reasons, the term overbooking has been chosen as this week’s IATE Term of the Week.


via Terminology Coordination Unit [DGTRAD] – European Parliament

(EN) – Advertising Production Terminology | MRA Services


Snap2.png

We’re production advisors for high quality, maximum value advertising. We’re experts at balancing creative aspirations and cost optimization, and for more than 35 years, we’ve tailored our production advisory and cost negotiation services for every seat at the table.


via www.mraservices.com

(EN) – Video Production Glossary of Terms | Eyecon Video Productions –


main_img_About.jpg

Eyecon Video Productions is a full service, award-winning professional video production company that can help guide a client from concept and scriptwriting to shooting, editing and duplication. Whether you are looking for Professional Video, Broadcast or High Definition, we are very budget-minded and can work within the parameters given by our clients.


via Eyecon Video Productions – Professional Video Production Company

(EN) – Television Production Manual with Glossary | Roger Inman


lens.jpg

There are essentially two ways of doing television. Programs are shot either in a specially designed television studio using several cameras which are fed into a control room and assembled in “real time,” or they are shot using a single camera on location and assembled later in an editing room or on a computer. Obviously, almost all non-professional video is shot using a single camera. That makes it what the pros call “electronic field production,” or EFP.

In electronic field production, the director is like a composer of music, creating and assembling images and impressions, fitting them together carefully, weighing the quality and importance of each as he goes. He works much as a film director would, in a linear fashion from one shot to the next, one scene to the next. He is dealing with only one picture and one situation at a time. Since the program will be edited later, he can shoot out of sequence, repeat shots, and record extra shots to be included later. Electronic field production allows for a richness of scene and artistic creativity born sometimes out of necessity and sometimes out of opportunities suggested by the location itself.


via www.tv-handbook.com

(EN) – FINANCIAL TERMS GLOSSARY | DAVID, JOHNSON & LARSEN, LTD.


logo.png

David, Johnson & Larsen, Ltd. is a Lake Tahoe-based accounting firm. We serve clients in the Lake Tahoe Basin, as well as clients located throughout the States of Nevada and California, and several neighboring States.


via David, Johnson & Larsen, Ltd.

(TOOL) (DE) – Texte checken und pimpen | Christa Goede


Test-430x570.jpg

Texte checken und pimpen: 7 Methoden und 9 kostenfreie Tools.

Schreiben – und zwar öffentliches Schreiben im Internet – wird immer wichtiger. Doch wie vermeidest du die schlimmsten Fehler? Ich habe in diesem Blogbeitrag mal einige spannende, kostenfreie Tools zusammengestellt, die die Schreibarbeit vereinfachen:

via Christa Goede


Shared by Sabine Winter on Café Umlaut

(DE) – Druckersprache | Wikipedia


snap0005003.png

Druckersprache ist die Bezeichnung für eine Fachsprache, die in der polygraphischen Industrie, insbesondere in der Drucktechnik, entstanden ist. Dabei ist der Begriff Drucker hier aus dem „druckenden“ Handwerk entstanden. Erst mit der Herausbildung der Massenproduktion fand eine Differenzierung der Berufsgruppen statt.

Die Bezeichnung Setzersprache wird gelegentlich für jene Begriffe verwendet, die sich nicht auf den eigentlichen Druckvorgang beziehen, sondern auf den vorigen Arbeitsschritt, den sogenannten Satz. Die Drucker wehren sich auch dagegen, dass Rechtschreibfehler als „Druckfehler“ bezeichnet werden. Sie verwenden stattdessen den Begriff „Satzfehler“, wenn ein Rechtschreibfehler vom Setzer verursacht wurde.


via Wikipedia

(EN) – New words: 7 August 2017 | Cambridge Dictionary


Welcome to About Words, a blog from Cambridge Dictionaries Online. We publish posts discussing different features of the English language, as well as dictionary entries for words and phrases that are new to English or that have new meanings. We hope you enjoy the blog, and that you’ll post your own comments and vote on the new words. Keep checking back here over the weeks for a fascinating range of posts.


via About Words – Cambridge Dictionaries Online blog

(IT) (PDF) – Circolare recante prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73 | Ministero della Salute


Snap3.png

Con la presente circolare vengono fornite prime indicazioni operative per l’applicazione del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GU 130/7-6-2017), ed entrato in vigore l’8 giugno 2017 (di seguito decreto-legge).


PDF file, 10 pages

via salute.gov.it

(HI) (EN) – Glossary Of Terms Used In Ayurvedic Pharmacology | Rangaprasad Bhat


Mishi-fennel-seeds1.jpg

Here are the definitions of commonly used Ayurvedic terms to explain pharmacology of Ayurvedic herbs and medicines.

via www.easyayurveda.com


Shared by:

(EL) (PDF) – Δωρεάν Ψηφιακά Βιβλία Μαθηματικών | mathb∞ksgr


book.jpg

Κατηγορίες Βιβλίων


via mathb∞ksgr

(EL) (EN) (PDF) – ΑΓΓΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ | ΑΡΙΑΔΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ


Snap2.png

Το παρόν λεξικό δεν περιορίζεται να παραθέσει απλώς τη μετάφραση ή τον ορισμό του μαθηματικού όρου στην ελληνική γλώσσα, αλλά προσπαθεί συγχρόνως να περιλάβει όλα τα πιθανά περιβάλλοντα στα οποία θα μπορούσε να εμφανιστεί ο κάθε όρος. Για το σκοπό αυτό παρατίθενται πολλά παραδείγματα μαζί με την από­ δοση τους στην Ελληνική. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η σύγχυση που θα προκαλούσε στον χρήστη η διαδοχική παράθεση των σημασιών ενός όρου χωρίς επεξηγήσεις και διασαφηνίσεις και επιτυγχάνεται πληρέστερη περιγραφή και από­ δοση της γλώσσας των Μαθηματικών στην Ελληνική. Λήμματα που εμφανίζονται σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα απαιτούν ακριβή συσχετισμό του αγγλικού και του ελληνικού όρου στη σειρά που δίνονται: π.χ. στο λήμμα function [‘fAnkfn] ουσ.: συνάρτηση II absolute (absolutely continuous, additive, algebraic, … κλπ.) ~: απόλυ­ τη (απόλυτα συνεχής, προσθετική, αλγεβρική, … κλπ.) συνάρτηση, αντί του absolute ~: απόλυτη συνάρτηση II absolutely continuous ~: απόλυτα συνεχής συνάρτηση II additive ~: προσθετική συνάρτηση II algebraic ~: αλγεβρική συνάρτηση, κλπ. Όπου δεν υπάρχει καθιερωμένη ελληνική μετάφραση του όρου έγινε σοβαρή προ­ σπάθεια αποδόσεως του από τους ειδικούς στον κάθε χώρο επιστήμονες, με ιδιαίτε­ ρη προσοχή στο να μην προσβληθεί το γλωσσικό αίσθημα του αναγνώστη. Τα λήμματα αυτά χαρακτηρίζονται σαν αδόκιμοι όροι.

PDF file, 158 pages

via mathbooksgr.wordpress.com


Shared by:

(EN) – The New Beauty Buzzwords to Know in 2017 | Laura


1200x672-lf-wk11-cg-blog-header-brows.jpg

Beauty is full of buzzwords and trends. With the new year, we’re already hearing all about the new trends and we’re here to fill you in on what they all mean.

2017’s Beauty Buzzwords Decodeded

With social media powering new crazes and brands constantly producing new and exciting products, there is always a new phrase, ingredient or method to learn. Here are the ones you need to know right now.

  • Draping
  • Buffing
  • Colour Camouflaging
  • Spotlighting
  • Cut Crease
  • Inflammaging
  • PHAs
  • Customised Beauty

via Lookfantastic


Shared by Yuliya Tsimashenka on Translators Fashion, Cosmetics & Beauty

(HI) (EN) (PDF) – Space Science Glossary | ISRO


Snap1.png

अंतरिक्ष विज्ञान शब्दावली


PDF file, 372 pages

via Indian Space Research Organisation

(EN) – Epilepsy Glossary | Epilepsy Action Australia


logo-1.png

In Australia, around 250,000 people are currently diagnosed with epilepsy – that’s over 1 per cent of the population so chances are most people know someone with the condition.

Epilepsy has been around for a long time and is actually mentioned in ancient literature including the Bible. While it is more common than Parkinson’s, cerebral palsy and muscular dystrophy combined, the condition is widely misunderstood. For example, the majority of people relate epilepsy to seizures but it can take many forms and affects individuals to different degrees.

Contrary to popular belief, epilepsy is a neurological disorder—not a form of mental illness—and seizures are caused by a disruption of the electrical activity in the brain rather than a chemical imbalance. Nor is it necessarily a lifelong disorder. Some childhood epilepsies are outgrown and more than 70% of people with epilepsy become seizure free with medication.


via Epilepsy Action Australia

(EN) – Heel-Toe Drop or Offset: What Does it Mean in a Running Shoe? | Peter Larson


heel-toe-drop-or-offset-what-does-it-mean-in-a-running-shoe-2.png

The recent explosion of interest in minimalist running shoes has brought along with it an interest in specific shoe design features that probably rarely crossed the mind of most runners just a year ago (before the publication of Born to Run by Christopher McDougall got people thinking about these kind of things). One of these is the concept of heel-to-toe drop, sometimes also referred to as heel-toe offset, heel-toe differential, or heel-toe lift (you sometimes also see “forefoot” substituted for “toe”). So what exactly is heel-toe drop, and why are people interested in it as a shoe design element?

via www.runblogger.com


Shared by Andrea Garfield-Barkworth on Translators Fashion, Cosmetics & Beauty

(DE) (PDF) – Schweizerisches Künstler-Lexikon / Dictionnaire des Artistes Suisses (1905) | Carl Brun


Snap2.png

Schweizerisches Künstler-Lexikon – Dictionnaire des Artistes Suisses – ist der Titel eines mehrbändigen Künstler-Lexikons, herausgegeben mit Unterstützung des Bundes und kunstfreundlicher Privater vom Schweizerischen Kunstverein. Redigiert unter Mitwirkung von Fachgenossen von Dr. Carl Brun, Professor der Kunstgeschichte an der Universität Zürich.

DOWNLOAD LINKS:


via Free Download & Streaming – Internet Archive

(DE) (FR) (EN) – Philatelistische Lexikon | Reinhard Fischer


Logo_Auktionshaus_Reinhard_Fischer.png

Hier finden Sie unser aktuelles Philatelistisches Wörterbuch. Zur Zeit umfasst es deutsche, englische und französische Begriffe. Über die alphabetische Buchstabenliste oben gelangen Sie zu dem entsprechenden Teilbereich.


via Auktions- und Handelshaus Dr. Reinhard Fischer e. K.

(EN) – Glossary of Envelope Terms | Tension Envelope


logo.png

Tension Corporation is a leader in envelope and packaging solutions, selling directly to businesses and organizations nationwide. Headquartered in Kansas City, Mo., with sales and manufacturing facilities across the country and around the globe, Tension is a family-owned and -operated business that has enjoyed ongoing growth since it was founded in 1886. The privately-held company employs more than 1,000 associates globally.


via www.tensionenvelope.com

(MULTI) – IATE Term of the Week: earth overshoot day | TermCoord


IATE-term-of-the-week-entry-700x722.png

Two days ago, on Wednesday the 2nd of August, all the natural resources for 2017 were used up. It was Earth Overshoot Day. This calculated day “marks the date when humanity’s demand for ecological resources and services in a given year exceeds what Earth can regenerate in that year” (Global Footprint Network 2017a). This means that from now on, all the energy we consume is ecological debt (Euronews 2017). It is in this context that we have chosen Earth Overshoot Day as the IATE Term of the Week.


via Terminology Coordination Unit [DGTRAD] – European Parliament

(EN) – BASIC KNOWLEDGE ABOUT DOORS AND WINDOWS | Kosip


2-140.jpg

When you are preparing your home, you can’t avoid the subject about its doors and windows. They are basics in every home building and you need to know something about them. The problem occurs when you are going to buy them and the seller is speaking something you can’t understand. Sometimes when we think that the design and your sense of beauty isn’t enough and you need to know more to make a right choice.


via www.kosip.org

(DE) (FR) (EN) – Microsoft Speech Language Translation (MSLT) Corpus | Microsoft


microsoft-gray.png

The Microsoft Speech Language Translation Corpus release contains conversational, bilingual speech test and tuning data for English, French, and German collected by Microsoft Research. The package includes audio data, transcripts, and translations and allows end-to-end testing of spoken language translation systems on real-world data. All data contained in this release has been created using a non-public version of Skype Translator. NO PRIVATE USER DATA HAS BEEN COLLECTED OR RELEASED. Instead we hired consultants to have loosely constrained conversations, giving them a list of predefined topics to talk about and a few related questions to start the conversations. Topical constraints were loosely enforced so as to …


via Microsoft Download Center

(TOOL) – 9 advanced Google search tips for translators | Joe Jeffries


Verbatim-768x270.png

A good translator needs to be a good researcher. And to be a good researcher, it helps to know your way around Google.

Adam Dahlstöm, STP’s language technology manager, knows more than a thing or two about Google’s advanced search features – so here we share his nine top tips to …


via STP Nordic Translation Company

(IT) (PDF) – Sicurezza al passo coi tempi | INPS


img_sicurezza_al_passo_coi_tempi.jpg

Opuscolo di carattere divulgativo, realizzato con il contributo di varie strutture dell’Istituto, sostanzialmente suddiviso in due parti:

  • Parte I – Principali concetti di salute e sicurezza sul lavoro: i soggetti della sicurezza aziendale secondo il d.lgs. 81/2008 e s.m.i., formazione, vigilanza e consulenza, costi e benefici della prevenzione.
  • Parte II – Agevolazioni economiche per imprese che intendono effettuare miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza: Oscillazione del tasso per prevenzione (OT-24) e Incentivi di sostegno alle imprese (Isi).

Prodotto: Volume
Edizioni: Inail – luglio 2017
Disponibilità: Consultabile solo in rete


PDF file, 90 pages

via INAIL

(EN) (PDF) – Maritime Glossary of Terms | LORENZO CIMADOR


Snap1.png

Maritime Glossary of Terms


PDF file, 97 pages

via www.scribd.com

(EN) – Carpet Encyclopedia | CarpetVista


29981_330.jpg

We have gathered information for you if you are thinking about buying a handmade carpet or if you just want to learn more about carpets. Our intention is that this should be a complete source of information and an insight into the exciting world of handmade carpets.


via carpetencyclopedia.com

(IT) – Manuale di Conversazione Vinicola | Civiltà del bere


logo.png

Civiltà del bere, fondata nel 1974 da Pino Khail, è la rivista storica del vino italiano.

La missione di “informazione, documentazione e difesa della qualità” è sempre stata perseguita con passione e, soprattutto, con rigore: infatti è stato il primo magazine ideato e scritto da giornalisti professionisti.
Tutt’ora è così. La nostra redazione racconta e descrive il vino e i suoi protagonisti, in tutti gli aspetti, commerciali, economici, tecnici e di costume. Civiltà del bere organizza anche incontri, degustazioni, eventi di alto valore professionale, come l’ormai apprezzata biennale VinoVip a Cortina (www.vinovipcortina.it), il summit del vino italiano, al quale partecipano i più prestigiosi produttori vinicoli, che propongono personalmente i loro vini nello spettacolare scenario dei 2.170 metri del …

via Civiltà del bere


Shared by:

(IT) (PDF) – Linee guida valutative a cura del Coordinamento Generale Medico Legale | INPS


Competenze del Coordinamento generale Medico legale

Composto da personale medico e amministrativo altamente qualificato, assicura in piena autonomia, sia tecnica che professionale, l’attuazione dei compiti istituzionali di competenza in ambito medico legale. Fornisce supporto alla Direzione centrale Pensioni e alla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito.

Coordina e fornisce supporto tecnico a tutta l’attività medico legale inerente gli organi dell’Istituto sia a livello centrale che periferico, con particolare attenzione all’omogeneizzazione procedurale, esaminando, rielaborando e gestendo ogni problematica di competenza.

Linee di indirizzo per la valutazione delle demenze (pdf 611KB)

La valutazione nel minore affetto da Labiopalatoschisi (pdf 186KB)

Comunicazione tecnico scientifica sull’autismo  (pdf 214KB)

Linee guida valutative sulla fibrosi cistica (pdf 227KB)


via www.inps.it

(DE) (FR) (EN) (PDF) – European bathing water quality in 2016 | European Environment Agency


Snap3.png

This year’s bathing water assessment shows once again the continued improvements in the quality of Europe’s more than 21 000 coastal and inland swimming areas across the EU’s 28 Member States. The report also covers bathing waters in Albania and Switzerland. This report assesses bathing water quality for 2016, which will give a good indication where the quality of bathing water is expected to be good for the 2017 bathing season.


Qualität der europäischen Badegewässer 2016
Die diesjährige Prüfung der Badegewässer zeigt erneut die kontinuierlichen Verbesserungen bei der Qualität der mehr als 21 000 Küsten- und Binnenbadestellen in den 28 EU‑Mitgliedstaaten. Darüber hinaus deckt der Bericht auch Badegewässer in Albanien und der Schweiz ab. Der vorliegende Bericht bewertet die Qualität der Badegewässer des Jahres 2016 und gibt somit wertvolle Hinweise darauf, wo die Badegewässer voraussichtlich auch in der Badesaison 2017 eine gute Qualität aufweisen.


Qualité des eaux de baignade européennes en 2016
Cette année, l’évaluation de la qualité des eaux de baignade fait à nouveau ressortir des améliorations continues dans la qualité de plus de 21 000 sites de baignade en eaux côtières et intérieures d’Europe, à travers les 28 États membres de l’UE. Ce rapport couvre également les eaux de baignade en Albanie et en Suisse. Il présente les résultats de l’évaluation de la qualité des eaux de baignade pour l’année 2016, donnant ainsi une indication précise des endroits où l’on peut escompter trouver des eaux de baignade de bonne qualité pour la saison balnéaire 2017.


PDF filer, 24 pages

via EU Law and Publications