(EN) – New words: 21 February 2022 | Cambridge Dictionaries Online Blog


Snap1.png

Welcome to About Words, a blog from Cambridge Dictionaries Online. We publish posts discussing different features of the English language, as well as dictionary entries for words and phrases that are new to English or that have new meanings. We hope you enjoy the blog, and that you’ll post your own comments and vote on the new words. Keep checking back here over the weeks for a fascinating range of posts.


via: Cambridge Dictionaries Online Blog

(CA) – Neolosfera: uci | Observatori de NeologiaAquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme.


via: Observatori de Neologia (Obneo)

(EN) – New words: 14 February 2022 | Cambridge Dictionaries Online Blog


Snap1.png

Welcome to About Words, a blog from Cambridge Dictionaries Online. We publish posts discussing different features of the English language, as well as dictionary entries for words and phrases that are new to English or that have new meanings. We hope you enjoy the blog, and that you’ll post your own comments and vote on the new words. Keep checking back here over the weeks for a fascinating range of posts.


via: Cambridge Dictionaries Online Blog

(CA) – Neolosfera: canviar el xip | Observatori de NeologiaAquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme.


via: Observatori de Neologia (Obneo)

(EN) – New words: 7 February 2022 | Cambridge Dictionaries Online Blog


Snap1.png

Welcome to About Words, a blog from Cambridge Dictionaries Online. We publish posts discussing different features of the English language, as well as dictionary entries for words and phrases that are new to English or that have new meanings. We hope you enjoy the blog, and that you’ll post your own comments and vote on the new words. Keep checking back here over the weeks for a fascinating range of posts.


via: Cambridge Dictionaries Online Blog

(SR) (PDF) – Srpski rečnik novijih anglicizama | Tvrtko Prćić et al.


A Serbian dictionary of recent anglicisms

Ovo je bio uvodni odeljak u autorskom predgovoru za Du yu speak anglo-srpski? Rečnik novijih anglicizama (Vasić, Prćić i Nejgebauer 2001, 2011, 2018), pre tačno dvadeset godina. Tokom protekle dve decenije na ovom pla-nu suštinski se ništa nije promenilo, jedino što svega onog ilustrovanog u tom odeljku ima mnogo više: sve noviji i noviji anglicizmi ‘nesmanjenom žestinom’ i dalje pristižu u srpski jezik, gde se u govoru i pisanju, uz minimalne izuzetke, uglavnom koriste proizvoljno, bez ikakvog sistema, dok se anglosrpski ‘jezik’, takođe ‘nesmanjenom žestinom’, i dalje širi i buja u skoro svim sferama današ-nje komunikacije i na svim nivoima upotrebe srpskog jezika. Spontano razvi-jana, i razvijena, ‘pravila’ anglosrpske pseudonorme (kao da) bacaju u zasenak običan, normalan, standardni srpski jezik, koji (kao da) se povlači, ako ne i uzmiče, pred naletom nepisanih i nepismenih, ali sve zastupljenijih, anglosrp-skih jezičkih navika, nastalih, s jedne strane, zbog uticaja engleskog jezika, u savremenom svetu u dvojnoj funkciji opšteg zajedničkog jezika (engl. English as a lingua franca) i odomaćenog stranog jezika (engl. English as the nativi-zed foreign language), i, s druge strane, zbog decenijama dopuštane sistemske nebrige i neodgovornosti prema delatnom učenju, negovanju i znanju valjanog Sadu10srpskog jezika, naročito onih koji su po prirodi svog posla u situaciji da svojim jezičkim ponašanjem i upotrebom jezika mogu da utiču, i redovno utiču, na jezičko ponašnje i upotrebu jezika onih koji ih slušaju ili čitaju.

PDF file, 645 pages


via: Digitalna biblioteka

(SV) – Tvättmaskinsguiden: allt oim att välja tvättmaskin | Cylinda


In med fläckar och smuts. Ut med rena och fräscha kläder. Tvättmaskinen är en av hemmets verkliga hjältar. Men innan du bestämmer dig för modell, fundera först på vad som är viktigast för dig. Det är ju till exempel stor skillnad på om du bor själv eller om ni är en stor familj. Här några bra saker att tänka på.

Beroende på hur många ni är i hushållet och hur ofta ni tvättar har naturligtvis betydelse för vilken maskin som passar dig bäst. De flesta tvättmaskiner rymmer idag 7-8 kg torr tvätt, vilket är väldigt mycket. Som exempel så motsvarar 7 kg tvätt ca 65 st. t-shirts. Även om en maskin kan tvätta stora mängder så är det ändå i slutändan trummans volym i liter som avgör hur mycket tvätt du kan trycka in. Ju större trumvolym desto mer tvätt går in. Välj gärna en tvättmaskin som har så hög centrifugeringshastighet som möjligt, gärna 1600 varv/min, eftersom ett högre varvtal ger torrare tvätt och därmed minskad energiåtgång åt att torka tvätten.


via: Elektroskandia Sverige AB

(SV) – Transportlexikon | TIMOCOM Augmented Logistics


Hela TIMOCOM förenar en gemensam vision för logistikens framtid. Som det FreightTech-företag vi är tror vi på en värld utan logistiska svårigheter. Därför har vi gjort det till vårt uppdrag att skapa en smart, säker och enkel logistik. Denna framtid kallar vi: Augmented Logistics. Augmented Logistics är också vårt löfte. Med det avser vi utbyggnad, förbättring, förstärkning, utvidgning och finslipning av logistiken. För våra kunder betyder det att de kan lösa sina logistiska utmaningar på ett smart, säkert och enkelt sätt med TIMOCOM.


via: timocom.se

(MULTI) – Wörterbuch der Initialwörter und Akronyme | Key-Systems GmbH


Akronyme von hier und anderswo. Ackr, mehrsprachiges Wörterbuch der Akronyme, sammelt und übersetzt Initialwörter, Abkürzungen und Akronyme der Welt. Von Finnisch zu Russisch, von Englisch zu Esperanto, 47030 Akronyme aus 204 Sprachen.

Ackr katalogisiert und definiert Akronyme, Initialismen, Symbole und andere Abkürzungen, das heißt, kurze schriftliche oder mündliche Ausdrucksformen. Als mehrsprachiges Abkürzungswörterbuch sammelt und übersetzt Ackr Abkürzungen aus vielen Orten und Sprachen.


via: ackr.info

(DE) – Glossar der Zustellbranche | GIZZImedia GmbH


Zustellerkom bringt Jobsuchende und Arbeitgeber der Zustellbranche zusammen

Was als Idee in den 2010er Jahren geboren wurde, hat sich seit 2015 erfolgreich im Markt etabliert. zustellerkom.de – das Jobportal für Personen, die einen neuen Job in der Zustellung suchen. zustellerkom.de – das Jobportal für Arbeitgeber aus der Medienbranche – regionale Zustellunternehmen, die Mitarbeiter zum Austragen von Briefen, Zeitungen oder Prospekte suchen.


via: Zustellerkom

(FA) (DE) (PDF) – Rechtswörterbuch | Firous Ebrahim-Nesbat


Firous Ebrahim-Nesbat
Rechtswörterbuch
Deutsch-Persisch und Persisch-Deutsch
Band 1: Deutsch-Persisch


Firous Ebrahim-Nesbat
Rechtswörterbuch
Deutsch-Persisch und Persisch-Deutsch
Band 2: Persisch-Deutsch

PDF file, 446 & 447 pages


via: Universitätsdrucke Göttingen

(EN) – Historical Thesaurus of Scots | Susan Rennie


The Historical Thesaurus of Scots (HTS) is a new online resource which aims to categorise the vocabulary of Scots, from the earliest records to the present, according to semantic field. This pilot website was launched in September 2015. It focuses on two categories that are rich in Scots vocabulary: weather and sports & games. The HTS project is currently seeking more funding in order to continue our work. 


via: scotsthesaurus.org

(DE) (FR) – Brandschutz-Glossar | GVB Heureka


«Heureka» ist die Infoplattform für Brandschutz der Gebäudeversicherung Bern (GVB). Planer und Architekten finden auf «Heureka» alle Informationen zum Brandschutz für überschaubare Bauvorhaben – einfach und verständlich.

«Heureka» ist schweizweit gültig. Besonderheiten, die spezifisch im Kanton Bern gelten, sind als solche gekennzeichnet.

Gesetze und Vorschriften sowie die Brandschutzmerkblätter für den Kanton Bern finden Sie auf der Website der GVB.


« Heureka » est la plate-forme d’information de l’Assurance immobilière Berne (AIB) sur le thème de la protection incendie. Les architectes et planificateurs y trouvent rapidement et clairement toutes les informations nécessaires pour des projets de construction simples.

Les informations d’« Heureka » s’appliquent dans toute la Suisse. Les précisions spécifiques au canton de Berne sont signalées en tant que telles.

Vous trouverez les lois, prescriptions et les commentaires de protection incendie pour le canton de Berne sur la page web de l’AIB.


via: heureka.gvb.ch

(MULTI) – Phonetic Transcription Translator | EasyPronunciation


EasyPronunciation.com – Phonetic Transcription Translator and Pronunciation Dictionary in English, German, Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese, Portuguese, Persian and Russian.


via: easypronunciation.com

(MULTI) – The Spine App | M. Guentchev & M. Sail­er


Patient-physician communication is an integral part of building a therapeutic doctor-patient relationship, which is crucial for the delivery of high-quality health care. A large portion of patient dissatisfaction and many complaints can be attributed to breakdown of the doctor-patient relationship, unrealistic expectations and insufficient information regarding risks and prognosis of the disease (PMID: 21603354).
A mul­ti­lin­gual tool for help­ing pa­tients around the globe suf­fer­ing from spine dis­ease. By provid­ing de­tailed back­ground in­form­a­tion The Spine­app aims at im­prov­ing the trans­fer of com­plex med­ic­al know­ledge from med­ic­al pro­fes­sion­als to pa­tients and ul­ti­mately help pre­pare the pa­tient for a con­sulta­tion with a spine spe­cial­ist.
Medi­cine is an ever-chan­ging sci­ence. As new re­search and clin­ic­al ex­per­i­ence broaden our know­ledge, changes in treat­ment are re­quired. The au­thors of the Spine App have checked with sources be­lieved to be re­li­able in their ef­forts to provide in­form­a­tion that is com­plete and gen­er­ally in ac­cord with the stand­ards ac­cep­ted at the time of pub­lic­a­tion. However, there is a pos­sib­il­ity of hu­man er­ror or changes in med­ic­al sci­ences. Thus, read­ers are en­cour­aged to con­firm the in­form­a­tion con­tained herein with oth­er sources (e.g. drug in­form­a­tion sheets, text­books or re­search pa­pers). Since our goal is to con­stantly im­prove The Spine App we are open to sug­ges­tions for im­prov­ing the con­tent.


via: thespineapp.com

(DE) (CS) (PDF) – Vokabular für Krankenpflege in Österreich | Miluše Krouželová


Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit dem Wortschatz und seiner Einordnung in die
Wörterbücher, indem ihr Hauptziel in der Erstellung eines Deutsch-Tschechischen und
Tschechisch-Deutschen fachsprachlichen Vokabulars für den Bereich Krankenpflege liegt. Es
wird auf das in der Bachelorarbeit entstandene Deutsch-Tschechische Vokabular angeknüpft,
wobei dieses in mehrere Richtungen erweitert wird.

PDF file, 92 pages


via: Informační systém Masarykovy univerzity

(MULTI) – Raamatukogusõnastik | Eesti Rahvusraamatukogu


Raamatukogusõnastik põhineb Eesti Rahvusraamatukogus peetaval andmebaasil ja sisaldab 5277 Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnas läbiarutatud ja heakskiidetud terminit, sh eestikeelsetes raamatukogutööga seotud standardites määratletud terminite kirjeid.

The library dictionary is based on a database maintained by the Estonian National Library and contains 5,172 terms discussed and approved in the terminology committee of the Estonian Librarians’ Association, including entries of terms defined in Estonian standards related to library work.

Dictionary of library terms in Estonian, English, German, Suomi, French and Russian.


via: Eesti Rahvusraamatukogu

(DE) (EN) (FR) (IT) (PDF) – BOA Vokabular | Margrit Egli


BOA Vokabular mit Ausdrücken aus allen techn. Fachbereichen (ca. 3000)

gesammelt und redigiert seit Aug.1999 durch Margrit Egli, Marketing Support, wird laufend ergänzt, auch durch andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen BOA.

PDF file, 129 pages


via: semigent.hu

(EN) – The Century Dictionary Online | Jeffery A. Triggs


A number of people have asked us why we have gone to all this trouble to put a hundred-year-old dictionary on the World Wide Web. The answer can be summed up in three words: it’s free, it’s big, and it’s beautiful. Not long after I finished working for the Oxford English Dictionary and started working with the DjVu development group at AT&T Labs, I realized that the DjVu format offered exciting, new possibilities for publishing dictionaries and other large-scale reference works online. A handful of experimental samples that I created for the DjVu Zone website confirmed this, and my wife and I began to consider how, with limited personal resources and working in our spare time, something on this scale might actually be done. Obviously, we needed a text in the public domain, and several candidates immediately suggested themselves.
    We could have chosen (and indeed might still do someday) an early dictionary of chiefly historical interest, such as Dr. Johnson’s, the early Webster’s, or Joseph Worcester’s dictionaries. All these texts are relatively small, which might have made the digitization process easier, but such works are of interest and use chiefly to scholars and would arouse only limited curiosity among the general public.


The Century Dictionary

(CA) – Neolosfera: bizum | Observatori de NeologiaAquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme.


via: Observatori de Neologia (Obneo)

(EN) – New words: 31 January 2022 | Cambridge Dictionaries Online Blog


Snap1.png

Welcome to About Words, a blog from Cambridge Dictionaries Online. We publish posts discussing different features of the English language, as well as dictionary entries for words and phrases that are new to English or that have new meanings. We hope you enjoy the blog, and that you’ll post your own comments and vote on the new words. Keep checking back here over the weeks for a fascinating range of posts.


via: Cambridge Dictionaries Online Blog

(MULTI) (PDF) – A short guide to the EU | Directorate-General for Communication


Ever wondered which EU countries use the euro or what it means to be part of the Schengen area? What the European Green Deal is and how it will make your life better? What exactly the EU does for you and where the money comes from to pay for it all? Read on to find out everything you need to know about the EU.

Available in all official languages of the EU.


PDF file, 32 pages

Publications Office of the EU

(CA) – Neolosfera: príncep blau | Observatori de NeologiaAquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme.


via: Observatori de Neologia (Obneo)

(EN) – New words: 24 January 2022 | Cambridge Dictionaries Online Blog


Snap1.png

Welcome to About Words, a blog from Cambridge Dictionaries Online. We publish posts discussing different features of the English language, as well as dictionary entries for words and phrases that are new to English or that have new meanings. We hope you enjoy the blog, and that you’ll post your own comments and vote on the new words. Keep checking back here over the weeks for a fascinating range of posts.


via: Cambridge Dictionaries Online Blog

(CA) – Neolosfera: salpebrar | Observatori de NeologiaAquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme.


via: Observatori de Neologia (Obneo)

(EN) – New words: 17 January 2022 | Cambridge Dictionaries Online Blog


Snap1.png

Welcome to About Words, a blog from Cambridge Dictionaries Online. We publish posts discussing different features of the English language, as well as dictionary entries for words and phrases that are new to English or that have new meanings. We hope you enjoy the blog, and that you’ll post your own comments and vote on the new words. Keep checking back here over the weeks for a fascinating range of posts.


via: Cambridge Dictionaries Online Blog

(CA) – Neolosfera: vacunòdrom | Observatori de NeologiaAquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme.


via: Observatori de Neologia (Obneo)

(EN) – New words: 10 January 2022 | Cambridge Dictionaries Online Blog


Snap1.png

Welcome to About Words, a blog from Cambridge Dictionaries Online. We publish posts discussing different features of the English language, as well as dictionary entries for words and phrases that are new to English or that have new meanings. We hope you enjoy the blog, and that you’ll post your own comments and vote on the new words. Keep checking back here over the weeks for a fascinating range of posts.


via: Cambridge Dictionaries Online Blog

(CA) – Neolosfera: començar de zero | Observatori de NeologiaAquest blog està dedicat al recull i presentació de neologismes, que el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans defineix com “unitats lèxiques noves, formalment o semànticament, creades en una llengua per les pròpies regles de formació de mots o manllevades a una altra llengua”. Així, cada entrada del blog es correspon a una paraula nova, en el sentit que encara no es troba recollida als diccionaris de referència o que hi apareix marcada formalment com a neologisme.


via: Observatori de Neologia (Obneo)

(EN) – New words: 3 January 2022 | Cambridge Dictionaries Online Blog


Snap1.png

Welcome to About Words, a blog from Cambridge Dictionaries Online. We publish posts discussing different features of the English language, as well as dictionary entries for words and phrases that are new to English or that have new meanings. We hope you enjoy the blog, and that you’ll post your own comments and vote on the new words. Keep checking back here over the weeks for a fascinating range of posts.


via: Cambridge Dictionaries Online Blog