(SV) – Transportlexikon | TIMOCOM Augmented Logistics


Hela TIMOCOM förenar en gemensam vision för logistikens framtid. Som det FreightTech-företag vi är tror vi på en värld utan logistiska svårigheter. Därför har vi gjort det till vårt uppdrag att skapa en smart, säker och enkel logistik. Denna framtid kallar vi: Augmented Logistics. Augmented Logistics är också vårt löfte. Med det avser vi utbyggnad, förbättring, förstärkning, utvidgning och finslipning av logistiken. För våra kunder betyder det att de kan lösa sina logistiska utmaningar på ett smart, säkert och enkelt sätt med TIMOCOM.


via: timocom.se

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.