(SR) (PDF) – Srpski rečnik novijih anglicizama | Tvrtko Prćić et al.


A Serbian dictionary of recent anglicisms

Ovo je bio uvodni odeljak u autorskom predgovoru za Du yu speak anglo-srpski? Rečnik novijih anglicizama (Vasić, Prćić i Nejgebauer 2001, 2011, 2018), pre tačno dvadeset godina. Tokom protekle dve decenije na ovom pla-nu suštinski se ništa nije promenilo, jedino što svega onog ilustrovanog u tom odeljku ima mnogo više: sve noviji i noviji anglicizmi ‘nesmanjenom žestinom’ i dalje pristižu u srpski jezik, gde se u govoru i pisanju, uz minimalne izuzetke, uglavnom koriste proizvoljno, bez ikakvog sistema, dok se anglosrpski ‘jezik’, takođe ‘nesmanjenom žestinom’, i dalje širi i buja u skoro svim sferama današ-nje komunikacije i na svim nivoima upotrebe srpskog jezika. Spontano razvi-jana, i razvijena, ‘pravila’ anglosrpske pseudonorme (kao da) bacaju u zasenak običan, normalan, standardni srpski jezik, koji (kao da) se povlači, ako ne i uzmiče, pred naletom nepisanih i nepismenih, ali sve zastupljenijih, anglosrp-skih jezičkih navika, nastalih, s jedne strane, zbog uticaja engleskog jezika, u savremenom svetu u dvojnoj funkciji opšteg zajedničkog jezika (engl. English as a lingua franca) i odomaćenog stranog jezika (engl. English as the nativi-zed foreign language), i, s druge strane, zbog decenijama dopuštane sistemske nebrige i neodgovornosti prema delatnom učenju, negovanju i znanju valjanog Sadu10srpskog jezika, naročito onih koji su po prirodi svog posla u situaciji da svojim jezičkim ponašanjem i upotrebom jezika mogu da utiču, i redovno utiču, na jezičko ponašnje i upotrebu jezika onih koji ih slušaju ili čitaju.

PDF file, 645 pages


via: Digitalna biblioteka

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.