(SV) – Seglingstermer och förklaringar i tabellform | RORGÄNGARE


De flesta seglingstermer är specialord och uttryck som används seglare emellan för att underlätta kommunikationen ombord på en segelbåt under segling.
Seglare måste ju kunna prata med varandra utan minsta risk för missförstånd. Dessutom skapar seglingstermerna en känsla av gemenskap bland seglare.

Seglingstermer är namn på seglingsutrustning och komponenter men också benämningar på arbetsuppgifter ombord och vid olika seglingsmanövrar.

Det tillkommer nya seglingstermer efterhand som seglingssporten utvecklas. De flesta nya seglingstermerna är engelska låneord.


via: www.rorgangare.se

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.