(SV) – Kunskapsstöd för hälso- och sjukvård | Medibas


Medibas målsättning är att vara ledande kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, genom:

  • Ämnesmässig bredd
  • Hög vetenskaplig kvalitet
  • Aktualitet
  • Användarfokus
  • Obundenhet

Medibas är en kunskapsdatabas, med särskilt fokus på primärvård. Den primära målgruppen är allmänläkare, men Medibas riktar sig även till andra yrkesgrupper i primärvården som sjuksköterskor och sjukgymnaster. Medibas är dessutom relevant för andra specialiteter och professionella grupper inom hälso- och sjukvården.

Medibas ska föra ut och snabbt tillgängliggöra evidensbaserad kunskap i den kliniska vardagen.

Det överordnade syftet för Medibas är att ytterligare förbättra sjukvårdens kvalitet och att bidra till att patienter i hela Sverige får en så likvärdig vård som möjligt. Medibas ska också bidra till att främja samverkan mellan vårdgrenar och över organisationsgränser.

Genom att Medibas kontinuerligt uppdateras med aktuell forskningsbaserad evidens och de senaste versionerna av nationella riktlinjer, bidrar stödet också till det kontinuerliga lärande som är av väsentlig betydelse för hela sjukvårdens utveckling.

Ett väsentligt delmål är att underlätta sjukvårdens kommunikation med patienterna genom att samma typ av information som är tillgänglig för professionerna också finns att tillgå för patienterna, men på ett mer lättillgängligt språk. Denna patientinformation kan skrivas ut eller skickas via egna system och bidrar till att öka patientens kunskap om de sjukdomar som är aktuella för hen och att underlätta patientens medverkan i medicinska beslut. Läs mer här om hur patientinformationen kan användas.


via: www.medibas.se

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.