(CA) (ES) (FR) (EN) – Termes del coronavirus | TERMCAT


90912112_2710119072443902_819921725096460288_o.jpg

El recull Termes del coronavirus aplega més de 50 termes relacionats amb el brot epidèmic de COVID-19 i el coronavirus responsable de la malaltia. Les dades que ofereix el diccionari en línia s’han adaptat a partir de productes terminològics elaborats pel TERMCAT, en col·laboració amb el Departament de Salut, i a partir de fitxes de recerca puntual, en col·laboració amb la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT). Es tracta d’un producte obert, que anirem ampliant d’acord amb l’evolució de l’epidèmia i l’actualitat informativa sobre aquest fet, gràcies a la cooperació amb els serveis lingüístics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (ésAdir).


La recopilación Termes del coronavirus (‘Términos del coronavirus’) reúne más de 50 términos relacionados con el brote epidémico de COVID-19 y el coronavirus responsable de la enfermedad. Los datos que ofrece el diccionario en línea se han adaptado partiendo de productos terminológicos elaborados por TERMCAT, en colaboración con el Departamento de Salud, y de fichas de terminología puntual elaboradas en colaboración con la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT) (‘Sociedad Catalana del Diccionario Enciclopédico de Medicina’). Se trata de un producto abierto que se irá ampliando según la evolución de la epidemia y su actualidad informativa, en cooperación con los lingüistas del portal lingüístico ésAdir, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales.


The collection Termes del coronavirus (‘Terms of coronavirus’) contains 50 terms related to the epidemic outbreak of COVID-19 and the coronavirus responsible of this disease. The data included in this online dictionary has been adapted from terminological resources made in collaboration with the Ministry of Health, and from assessment made in collaboration with the Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT) (‘Catalan Society of the Encyclopaedic Dictionary of Medicine’). It is an open resource that will evolve according to the evolution of epidemics and the informative needs about it, in coordination with linguists of ésAdir, the language portal of the Catalan Audiovisual Media Corporation (CCMA).


La collection Termes del coronavirus (‘Termes du coronavirus’) contient plus de 50 termes associés à la poussée épidémique du COVID-19 et le coronavirus ces maladies. Les données du dictionnaire en ligne viennent de produits terminologiques élaborés par TERMCAT, en collaboration avec le Ministère de la Santé, et à partir de fiches de recherche spécifiques, en collaboration avec la Societat Catalana del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT) (‘Société Catalane du Dictionnaire Encyclopédique de Médecine’). C’est un produit ouvert, que nous allons construire en fonction de l’évolution de l’épidémie et de l’actualité sur ce fait, en coordination avec les linguistes du portail de la langue ésAdir, de l’Office Catalan des Moyens Audiovisuels.


via TERMCAT, Centre de Terminologia

One thought on “(CA) (ES) (FR) (EN) – Termes del coronavirus | TERMCAT

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.