(ΕΝ) (EL) (PDF) – Μαγνητική ουρογραφία: Ορολογία | ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΒΕΛΗ


Snap1.png

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ
ΣΕ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ǿ μαγνητική ουρογραφία (Magnetic resonance urography – MRU), είναι μία σχετικά καινούρια τεχνική που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται επίσημα τα τελευταία 20 περίπου χρόνια. Σημαντικά πλεονεκτήματά της είναι ότι δε χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία και δεν είναι επεμβατική. Για τους δύο αυτούς σημαντικούς λόγους θεωρείται ιδανική για παιδιατρικούς ασθενείς. Ǿ μεγάλη πρόκληση όμως είναι να αποδείξει ότι σαν απεικονιστική τεχνική μπορεί να παράγει τα ίδια, αν όχι και καλύτερα, αποτελέσματα από τις συμβατικές διαγνωστικές μεθόδους. Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται μια κολοσσιαία προσπάθεια από τη διεθνή κοινότητα να εντοπίσει τα όρια και τις δυνατότητες της MRU και να προτείνει πρωτόκολλα για την εφαρμογή της. Οι πρώτες πληροφορίες που προσέφερε η MRU ήταν ανατομικές, αφού η χωρική και χρονική διακριτική της ικανότητα είναι εξαιρετική. Σε συνδυασμό με την δυνατότητά της να παράγει εικόνες υψηλής αντίθεσης των μαλακών μορίων, παρήγαγε εικόνες υψηλής ευκρίνειας του ουροποιητικού συστήματος των παιδιών. Ǽκτός όμως από τις ανατομικές εικόνες, η MRU πρ …

PDF file, 217 pages

via auth.gr


Shared by:

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.