(SV) (PDF) – Vad är Bitcoin? | Björn Segendorf


bitcoin-chip-1

Bitcoin är en så kallad virtuell valuta och har konstruerats för anonyma betalningar som görs helt oberoende av stater och banker. Bitcoin har under de senaste åren fått stor uppmärksamhet från olika håll. Betalningar med Bitcoin baseras på en ny och intressant teknisk lösning och fungerar på ett annat sätt än traditionella betalningar. I vissa betalningssituationer kan Bitcoin ha fördelar i form av lägre kostnader, snabbhet, anonymitet med mera framför traditionella sätt att betala men det kan också vara mer riskfyllt att använda eftersom Bitcoin inte direkt omfattas av de lagar som styr annan betalningsförmedling. Det svaga konsumentskyddet är också en av anledningarna till att Bitcoin kan få svårt att bli allmänt accepterad och gångbar som betalningsmedel. Användningen av Bitcoin för betalningar är idag liten och även om Bitcoins framtid är osäker är Bitcoin en intressant innovation som förtjänar att beskrivas. I artikeln förklaras vad en virtuell valuta är och hur Bitcoin fungerar. Dessutom beskrivs användningen av Bitcoin i Sverige, som är mycket begränsad. Slutligen diskuteras framtiden för Bitcoin och andra virtuella valutor.


PDF file, 17 pages

via www.riksbank.se

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.