(VI) (PDF) – Phát triển sân Golf bền vững | Golf Environment Organization


Nhiều người ngày càng biết đến golf hơn do số các giải đấu cao cấp ngày càng tăng, hay bởi golf là một phần trong Olympic Games hoặc bởi chính mức độ phát triển toàn cầu của nó. Những yếu tố này gây ra ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái, các doanh nghiệp và cộng đồng. Để đáp lại điều này, ngành golf hiện đang cho ra đời một loạt những hướng dẫn và quy chuẩn để giúp xác định những cơ sở golf bền vững, đo lường hiệu suất của chúng và nâng cao tiêu chuẩn toàn cầu.

Xây dựng cơ sở golf mới có tiềm năng để tạo ảnh hưởng sâu rộng đến cách rất nhiều người nhìn nhận về môn thể thao này. Việc tạo ra những tiêu chuẩn tự nguyện ghi nhận điều này. Những sân golf bền vững sẽ đóng góp rất lớn trong khả năng biến đổi và thích ứng tốt hơn với những thách thức tương lai trong các yếu tố thiên nhiên, cộng đồng và kinh doanh.


PDF file, 48 pages

via: www.golfenvironment.org

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s