(VI) (PDF) – TRÊN ĐƯỜNG TUYỆT CHỦNG: Tham nhũng và bạo lực đang hủy diệt gỗ trắc ở vùng Mê Kông | EIA


Đây là một câu chuyện bi kịch có thật về các hình thức nghệ thuật văn hóa cao không gì sánh bằng, và một danh tính lịch sử phong phú bị bóp méo bởi lòng tham và cuồng vọng, phá hủy những nền tảng của nó đến mức tuyệt chủng và nhóm lên một làn sóng tội ác hung bạo khắp các rừng châu Á. Đây là một lời cảnh báo mạnh mẽ đến các nước thành viên có loài phân bố ở tiểu vùng Mê Kông rằng các loài gỗ đỏ của châu Á đang bị tấn công với hệ quả thảm khốc về môi trường và xã hội.


PDF file, 28 pages

via: www.eia-international.org

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.