(VI) (PDF) – LẬP KẾ HOẠCH NÂNG CAO KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ, PHỤC HỒI, THÍCH NGHI | CARE QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM


Họ đang ở Việt Nam đã và đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu (BĐKH) và những tác động tiêu cực của BĐKH trong cuộc sống và sinh kế của họ. Họ đang tích cực chủ động đối phó với các thách thức qua việc tự thực hiện các hành động hoặc thông qua sự phối hợp với chính quyền địa phương. Tuy nhiên điều quan trọng là các hành động này cần phải dựa vào thông tin khí hậu mới nhất, kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của người bản địa về thích ứng. Cách tiếp cận Thích ứng Dựa vào Cộng đồng (TƯDVCĐ) của CARE giúp các cộng đồng và chính quyền địa phương hiểu được các thách thức mà họ phải đối mặt và có kế hoạch phù hợp dựa trên bằng chứng nhằm đạt được sự phát triển có khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi với khí hậu.

Lập kế hoạch là một thành tố thiết yếu của TƯDVCĐ. Quá trình này liên quan đến phân tích thông tin, xác định và xếp thứ ưu tiên cho các hành động để có thể quản lý rủi ro và sự không chắc chắn liên quan đến nền khí hậu nhiều thay đổi. Cần có sự phối hợp các nỗ lực để đảm bảo phân tích và hành động liên tục, có tính bổ trợ ở cấp độ cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng và xã hội. Việc lập kế hoạch TƯDVCĐ tạo nên một diễn đàn và mang lại cơ hội để học tập và đối thoại đa đối tác, xây dựng các quan hệ đối tác mạnh mẽ. Điều này cũng nhằm tác động đến các kế hoạch và mục tiêu phát triển của địa phương thông qua tính bền vững và sự nhân rộng do chính phủ làm chủ.


PDF file, 134 pages

via: www.careclimatechange.org

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.