(VI) (PDF) – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THẺ THANH TOÁN QUỐC TẾ HSBC | HSBC


Trong Điều Khoản và Điều Kiện dành cho Thẻ Thanh Toán Quốc Tế này, thuật ngữ “Thẻ Thanh Toán Quốc Tế” có nghĩa là bất cứ loại thẻ thanh toán nào được Ngân Hàng phát hành cho Chủ Thẻ. Thuật ngữ “Tài Khoản Của Chủ Thẻ” có nghĩa là bất cứ tài khoản nào được Chủ Thẻ chỉ định để phát hành và liên kết với Thẻ Thanh Toán Quốc Tế.


PDF file, 8 pages

via: www.hsbc.com.vn

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.