(UK) (PDF) – ІННОВАЦІЇ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ | Артьомов І.В., Шершун А.В., П’ясецька- Устич С.В.


Глосарій, що є складовою навчально-методичного комплексу видань Інституту єв- роінтеграційних досліджень УжНУ з проблематики інноваційної діяльності вищої школи, розроблено в рамках реалізації наукового проекту «Інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір». Узагальнено поняттєво-термінологічний апарат інноваційної діяльності вищої школи, який використовується міжнародною та українською фаховою спільнотою. Дається визначення близько 300 ключових термінів і понять, що стосуються організа- ції, функціонування та розвитку інноваційної діяльності ВНЗ в умовах глобалізації та євроінтеграції. Для студентів, аспірантів, фахівців різних галузей освітньої сфери, а також усіх, хто цікавиться освітніми інтеграційними процесами.


PDF file, 160 pages

via: www.uzhnu.edu.ua

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.