(UK) (PDF) – Технології дистанційного навчання | Кадемія М. Ю., Кобися В. М.


Основним пріоритетом розвитку будь-якої розвиненої країни є покращення якості освіти і, в першу чергу, ефективне запровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), Інтернет в освіту. Так, для країн Європейського союзу та інших економічно стабільних країн світу застосування Інтернет, ІКТ, розвиток дистанційних форм навчання, інститутів відкритої освіти є важливим завданням сьогоденних державних програм. Процеси переходу суспільства від індустріального до інформаційного, соціально-економічні зміни, що відбуваються нині, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності суспільних систем.


PDF file, 284 pages

via: ito.vspu.net

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s