(UK) (PDF) – Глосарій термінів, наведених у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для державного сектору | Міжнародна федерація бухгалтерів


Цей Глосарій містить терміни, визначення яких наведено у Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку для державного сектора (надалі – МСБОДС), опублікованих у червні 2002 року. Ці МСБОДС базуються на відповідних Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО), опублікованих Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (ФКМСБО). У 2001 році була утворена Рада з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) і Фонд Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (ФКМСБО), які замінили КМСБО. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), видані КМСБО, залишаються чинними до їх зміни або вилучення РМСБО. У цьому виданні Комітету з питань державного сектору Міжнародної федерації бухгалтерів витяги з МСБО 37 наводяться з дозволу РМСБО.


PDF file, 153 page

via: www.ifac.org

 

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s