(UK) (EN) (PDF) – МІЖнародна ТерМІнологІя у СферІ МІграцІї | Ірина Голубовська


У словнику представлені тлумачення основних термінів і понять, найбільш часто вживаних на міжна- родному рівні в роботі міграційних органів, а також у суміжних сферах міжособистісного спілкування громадян різних країн та регіонів. Словник охоплює основні області міграційних процесів: класифіка- цію, питання громадянства та возз’єднання сім’ї, питання притулку та процедур повернення, безпеки документів (у тому числі питання біометрії та захист персональних даних), права мігрантів, управління кордонами, візи та консульські питання, інструменти та організацію в галузі міжнародного співробітни- цтва з міграції. Приведено лаконічне, але досить повне смислове значення кожного терміна з позна- ченням тотожного англомовного виразу. Надано посилання на документальні джерела, що вживаються в міжнародній практиці зі специфікою їх використання відповідно до української правової бази та розу- міння міграційної політики. Словник розрахований для використання працівниками органів державної влади, юристами, членами громадських організацій у сфері соціальної допомоги, іншими фахівцями, які виявляють інтерес до питань міграції, викладачами, науковцями, студентами.


PDF file 100 pages

via: iom.org.ua

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.