(LV) (PDF) – PRADO Glosārijs | Eiropas Savienības Padome


Tehniski termini, kas saistīti ar aizsardzības elementiem un aizsargātiem dokumentiem kopumā.

Šā glosārija mērķis ir ne tikai izskaidrot tehniskus terminus, kuri izmantoti dokumentu aprakstos PRADO (PUBLIC REGISTER OF AUTHENTIC IDENTITY AND TRAVEL DOCUMENTS ONLINE – AUTENTISKU PERSONU APLIECINOŠU UN CEĻOŠANAS DOKUMENTU PUBLISKAIS REĢISTRS TIEŠSAISTĒ), bet arī veicināt konsekventas terminoloģijas lietojumu un sekmēt savstarpēju izpratni kā pamatu efektīvai saziņai un policijas un administratīvās sadarbības nolūkos – visās 24 ES oficiālajās valodās. Tas arī paredzēts, lai palīdzētu uzlabot to personu informētību, kuras pārbauda identitātes un identifikācijas dokumentus, – dokumentu eksperti nespēs lemt par attiecīgā dokumenta autentiskumu, ja uz aizdomīgiem gadījumiem nenorādīs PRADO lietotāji, kas lūdz turpmākus norādījumus no vietējās policijas vai atbildīgajiem valstu kontaktpunktiem.


PDF file, 137 pages

via: Eiropas Savienības Padome

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.