(VI) (PDF) – Yêu cầu chung cho Hệ thống Thông tin Quản lý Hậu cần | Được thực hiện bằng Phương pháp Phát triển Yêu cầu Hợp tác


Tài liệu này được xây dựng nhằm tạo cầu nối về mặt ngôn ngữ và nguyên tắc trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu với với ngôn ngữ và nguyên tắc trong lĩnh vực kỹ thuật phần mềm và hệ thống. Trọng tâm của tài liệu này là đưa ra một phương pháp xây dựng các tài liệu như bản thuyết minh, các mô hình và các biểu đồ minh hoạ chính xác quan điểm và nhu cầu trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu. Tài liệu này mô tả phương pháp và có thể được sử dụng cho những nhà hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu quan tâm đến việc áp dụng kiến thức trong tài liệu này nhằm phát triển phần mềm liên quan đến hệ thống y tế.

Tài liệu này cũng trình bày một tập hợp các thuyết minh, mô hình và các biều đồ minh họa các sản phẩm này được xây dựng dựa trên kết quả của việc ứng dụng phương pháp vào lĩnh vực dây chuyền cung ứng và cụ thể hơn là trong lĩnh vực quản lý hậu cần. Các sản phẩm này sẽ có ích trong các cuộc thảo luận giữa các chuyên gia y tế và các nhà cung cấp hệ thống thông tin quản lý hậu cần. Tài liệu không có ý định được sử dụng như một tài liệu chuẩn về xây dựng các nguyên tắc trong lĩnh vực quản lý hậu cần mà được sử dụng như tài liệu hướng dẫn về cách thức tổ chức cũng như quản lý các hoạt động hậu cần trong phạm vi một quốc gia. Nội dung của tài liệu này được cung cấp bởi các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực dây chuyền cung ứng và quản lý hậu cần. Mục Tài liệu tham khảo và các nguồn bổ sung trong tài liệu này trình bày một số công việc của các chuyên gia về dây chuyền cung ứng trong lĩnh vực Y tế.


PDF file, 70 pages

via: www.path.org

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.