(VI) (PDF) – TIÊU CHUẨN L AO ĐỘNG QUỐC TẾ – SỔ TAY CHƯƠNG TRÌNH | Walt Disney


Chương Trình Tiêu Chuẩn Lao Động Quốc Tế của Công ty The Walt Disney có mục tiêu là nuôi dưỡng môi trường làm việc an toàn, hòa đồng và có sự tôn trọng ở bất kỳ nơi nào có các sản phẩm mang thương hiệu Disney được sản xuất ra. Chương Trình Tiêu Chuẩn Lao Động Quốc Tế này là một thành phần quan trọng trong các nỗ lực về Trách Nhiệm Công Dân và Chuỗi Cung Ứng Có Trách Nhiệm của Công ty The Walt Disney. Để biết thêm thông tin về các chính sách và chương trình này, hãy vào trang Trách Nhiệm Công Dân Disney trên trang web của Công ty The Walt Disney.


PDF file, 68 pages

via: storage.googleapis.com

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.