(VI) (PDF) – Tài liệu Thuật ngữ thông dụng của UNAIDS | UNAIDS


Tài liệu thuật ngữ thường dùng này của UNAIDS được đưa ra với mục đích dành cho nhân viên, các đồng nghiệp tại mười tổ chức đồng tài trợ của Chương trình, và các đối tác khác đang làm công tác phòng chống HIV trên toàn cầu sử dụng.

Ngôn ngữ định dạng lòng tin và có thể có những tác động tới hành vi. Việc cân nhắc sử dụng ngôn ngữ thích hợp là sức mạnh để tăng cường ứng phó. UNAIDS rất vinh dự với việc thiết lập danh sách các thuật ngữ thường dùng này để sử dụng rộng rãi. Đây là một tài liệu sống, được rút ra từ thực tế và được theo dõi xem xét thường xuyên. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về terminology@unaids.org.

Danh sách trong bảng (tóm tắt các thuật ngữ thông dụng) ở trang sau nhấn mạnh tới những điểm quan trọng nhất chúng tôi khuyến khích mọi người nên sử dụng.

Danh sách này có thể được sao chép miễn phí và được tái ấn bản với điều kiện phi thương mại.


PDF file, 24 pages

via: www.khafa.org.vn

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.