(VI) (PDF) – Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế | WIPO


BỘ SÁCH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Bốn năm trước, để đáp ứng yêu cầu của các quốc gia thành viên, Ban Thư ký WIPO đã bắt đầu nghiên cứu sự ảnh hưởng của việc thiếu chuyên gia soạn thảo đơn đăng ký sáng chế ở các quốc gia đang phát triển đến việc sử dụng hệ thống sở hữu trí tuệ của tác giả sáng chế và khả năng hưởng lợi từ các lợi ích vật chất của sở hữu trí tuệ nói chung. Các nghiên cứu và phân tích đã khẳng định sự cần thiết phải nâng cao năng lực trong lĩnh vực này – một nhu cầu ngày càng tăng thông qua số lượng yêu cầu của các nước gửi đến WIPO về việc tổ chức các chương trình đào tạo về soạn thảo đơn đăng ký sáng chế. Tài liệu “Hướng dẫn soạn thảo đơn đăng ký sáng chế” được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nêu trên. Tài liệu được xây dựng bởi các chuyên gia trong lĩnh vực sáng chế và được sử dụng thử nghiệm tại nhiều chương trình đào tạo trước khi công bố chính thức. Tài liệu sẽ hỗ trợ tác giả sáng chế và những người/tổ chức cung cấp dịch vụ có được những kỹ năng cần thiết để soạn thảo và nộp đơn đăng ký sáng chế, bao gồm kỹ năng soạn thảo yêu cầu bảo hộ nhằm xác định phạm vi và mức độ bảo hộ của sáng chế.


PDF file, 142 pages

via: www.noip.gov.vn

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.