(TR) (PDF) – TÜRKİYE’DE TESCİLSİZ MARKALARIN KORUNMASI | Çağrı Şükrü ULUSLU


Hak kelimesinin sözlük karşılığı “hukuken korunun menfaat” olarak belirlenmiştir. Hukuken korunacak olan bu menfaatimiz kimi zaman somut olarak mevcut iken kimi zaman da soyut olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanın farklı düşünebilme, yeni bir şeyler oluşturma özelliği tıp, fizik, kimya vs. alanlarında yenilik doğurmasına yardımcı olduğu kadar ekonomi ve ticari alanda da yenilikler oluşturmasına yol açmıştır. Kişinin ekonomi ve ticari alanlarda ürettiği bu yenilikleri korumak, kişinin menfaatine olduğu kadar kamunun da menfaatine olmaktadır. Sanayi Devrimi ile birlikte insanların daha özgür düşünmesi yeni şeyler üretmesinde büyük rol oynamıştır. Bu sebeple söz konu bu menfaatlerin korunması artık kaçınılmaz olmuştur ve bu konuda çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Ekonomi ve ticari alanda korunması gerektiğini söylediğimiz bu menfaatlere Ticaret Hukukunun bir kolu olan marka hakkı olmak üzere tüm fikri ve sınai hakları dahil edebiliriz. Günümüzde mal ve hizmetlerin kalitesi kadar markaların toplumun gözündeki yeri de önem taşımaktadır. Markalar ekonomi ve ticari hayatta hem üreticiler hem de tüketicilerin için büyük önem taşımaktadır. Marka hakkının korunması ve marka hakkı sahiplerinin itibar ve maddi kayıplar yaşamaması açısından böyle bir korunmanın getirilmesi zorunlu olmuştur. Ülkemizde marka hakkı olarak getirilen ilk düzenleme 1888 tarihli Alameti Farika Nizamnamesi olmuş, 1965 da Markalar Kanunu yürürlüğe girmiştir. Çağın gereği olarak küreselleşen ve her alanda etkileşimi azami seviyede artan devletlerin evrensel ortak bir hukuka gitmesi sürecinde, Türkiye ne yazık ki konuya ilişkin ilk düzenlemelerden birini yapmasına karşın güncelleştirmesini ve uyumlaştırmasını ancak 1995 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası anlaşmaların getirdiği yükümlülükler sonucunda 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleştirmiştir.


PDF file, 58 pages

via: www.ulusluersen.com

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s