(TR) (PDF) – Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük’ü | Celal Beydili


Türk mitolojisi, Türk kültür ekolojisinin meydana gelişinin temel nedenidir. Bir başka ifadeyle, eğer bugün binlerce yıllık zaman ve Saha (Yakut) Elinden, Irak’ta Türkmeneline, Kosova’da Balkanlı Türk topluluklarına ve Moskova yakınlanndaki Çuvaş Türklerine kadar uzanan son derece geniş bir coğrafyada, mekân ayrılıklarına rağmen 200 milyonu aşkın bir insan topluluğu kendilerini “Türk” üst kimliğine bağlayarak ifade ediyor ve yaratıp yaşattıklan ve yaşadıkları kültürel ekoloji, “Latin Dünyası, Anglosakson Dünyası, Arap Dünyası” gibi nitelemeler türünden bir adlandırmayla ‘Türk Dünyası” olarak adlandınlıyorsa, bu en azından 10.000 yıllık bir geçmişten kaynaklanan Türk mitolojisinin bir sonucudur.


PDF file, 639 pages

via: www.genelturktarihi.net

Advertisements

One thought on “(TR) (PDF) – Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük’ü | Celal Beydili

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.