(TR) (EN) (PDF) – AÇIKLAMALI AFET YÖNETİMİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ | T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı


Açıklamalı Afet Yönetim Terimleri Sözlüğü çalışmalarına Başbakanlık AFAD olarak 2013 yılında başlanmıştır. Konunun hem teknik hem de idari boyutlarının bulunması, hazırlanacak olan sözlüğün açıklamalı bir nitelikte olmasını gerektirmiştir. Sözlük çalışmalarına başlanmadan önce AFAD tarafından, ülkemizde ve dünyada afet yönetimi ve afet türleriyle ilgili olarak hazırlanmış tüm sözlüklere ulaşılmaya çalışılmıştır. Japonya Uluslararası İş Birliği Ajansı (JICA) tarafından 2008 yılında İçişleri Bakanlığı için hazırlanan Afet Yönetimi ile İlgili Terimler Açıklamalı Sözlüğü, ülkemizde şu ana kadar hazırlanan ilk ve en düzenli sözlük çalışmalarından birisi olduğundan, bu çalışmada temel kaynak olarak alınmıştır. Ayrıca, afetlerle ilgili çalışmalar yapan ve ayrıntı listesi Ek’de yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından, sivil toplum örgütlerinden ve özel sektörden sözlüğe katkılar alınmıştır. Son olarak sözlüğümüz Ağustos 2014 tarihinde bir ay süreyle Başkanlığımız web sayfasından kamuoyunun görüş ve önerilerine sunulmuş, hazırlanan belgeye mümkün olan en üst seviyede katılımcılığın sağlanmasına çalışılmıştır.

Afet konusunun çok disiplinli olması nedeniyle sözlüğün hazırlanması süreci de farklı disiplinlerden uzman ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan bir Komisyon marifetiyle yürütülmüştür. Bu komisyon, çalışmalarına 2013 yılı Ekim ayında başlamış olup sözlüğün tamamlanma sürecine kadar periyodik olarak toplantılar gerçekleştirmiş ve hazırlanan taslak sözlüğü Redaksiyon Kuruluna devretmiştir. Bu süreçte AFAD tarafından hazırlanan geniş kapsamlı ilk taslak belge, UDSEP-2023 belgesinde belirtilen şekliyle afet yöneticilerinin kullanımına uygun hâle getirilmiş, geçerliliğini yitirmiş ve çok teknik olan terimlerden arındırılmıştır. Ülkemizde afet yönetimi konusunda çıkmış tüm yasal mevzuat taranarak buradaki terim ve tanımlarının Sözlük’ te aynen yer almasına çalışılmıştır. Ayrıca bu Sözlük, Türk Dil Kurumu tarafından benimsenen yazım ve sözlük bilimi kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir. Böylece ülkemizde ilk defa afet konusunda hazırlanan sözlük çalışması, sözlük standartlarında hazırlanmıştır.


PDF file, 216 pages

via: www.afad.gov.tr

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.