(VI) (PDF) – TIÊU CHUẨN GIÁO DỤC TỐI THIỂU: Phòng ngừa, Ứng phó, Phục hồi | INEE


Mạng lưới liên ngành giáo dục trong tình trạng khẩn cấp (INEE) là một mạng lưới mở toàn cầu gồm những người thực hiện và những nhà hoạch định chính sách hợp tác với nhau để bảo đảm tất cả mọi người đều có quyền tiếp cận giáo dục chất lượng và môi trường học tập an toàn trong tình trạng khẩn cấp cho đến khi phục hồi. Ban Chỉ đạo INEE có nhiệm vụ lãnh đạo chung và đưa ra phương hướng hoạt động cho mạng lưới; các thành viên hiện nay của Ban Chỉ đạo gồm có Care, Quỹ Nhi đồng, Hội cứu trợ quốc tế (IRC), Quỹ giáo dục cho người tỵ nạn (Refugee education trust – RET), Tổ chức cứu trợ trẻ em, Viện Xã hội mở (OSI), UNESCO, UNHCR, UNICEF, và ngân hàng thế giới (WB).

Nhóm công tác INEE về tiêu chuẩn tối thiểu đang thúc đẩy việc thực hiện bộ Tiêu chuẩn giáo dục tối thiểu: Phòng ngừa, ứng phó, phục hồi trên phạm vi toàn cầu. Nhóm công tác INEE (2009-2011) bao gồm 19 tổ chức có kinh nghiệm và chuyên môn về công tác giáo dục ở những khu vực có xung đột hoặc xẩy ra thảm họa: Học viện phát triển giáo dục (AED), ActionAid, Viện nghiên cứu Hoa Kỳ (AIR), Giáo dục cơ bản cho người tị nạn Afghanistan (BEFARe), Diễn đàn những nhà nữ giáo dục học châu Phi (FAWE), Cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ), Hội cứu trợ quốc tế (IRC), Tổ chức cứu tế và trợ giúp xã hội MaviKalem, Cơ quan phát triển Na uy (NORAD), Hội đồng tị nạn Na uy (NRC), Oxfam Novib, Plan International, Tổ chức cứu trợ trẻ em, UNESCO, UNHCR, UNICEF, Tổ chức Hỗ trợ trẻ em trong chiến tranh của Hà Lan (War Child Holland), Tổ chức giáo dục thế giới, Tổ chức chăm sóc người tị nạn ZOA (ZOA Refugee Care).

INEE rất biết ơn sự ủng hộ và đóng góp cho mạng lưới kể từ khi thành lập của 41 cơ quan, tổ chức và viện nghiên cứu. Xin vui lòng truy cập websites: http://www.ineesite.org để xem lời cảm ơn đầy đủ. INEE chào đón tất cả những cá nhân, tổ chức quan tâm đến việc thực hiện, ủng hộ và vận động cho giáo dục trong tình trạng khẩn cấp. Những cá nhân quan tâm có thể đăng ký làm thành viên qua website của INEE: http://www.ineesite.org/join mà không cần nộp phí hoặc thực hiện nghĩa vụ nào. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng ghé: http://www.ineesite.org hoặc liên lạc với điều phối viên INEE cho tiêu chuẩn tối thiểu ở địa chỉ minimumstandards@ineesite.org.


PDF file, 141 pages

via: www.ineesite.org

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.