(VI) (PDF) – Quy Tắc Ứng Xử Xuất Bản Lần III | Merck


Hơn một thập kỷ qua kề từ lần đầu tiên Merck giới thiệu quyển sách Giá Trị và Tiêu Chuẩn Của Chúng Ta vào năm 1999. 12 năm là một khoảng thời gian với nhiều thay đổi đáng kinh ngạc đối với công ty của chúng ta, với ngành nghề của chúng ta và thậm chí đối với thế giới của chúng ta. Chúng ta đã, và sẽ tiếp tục đương đầu với những thách thức về công nghệ mới, ban lãnh đạo mới, các cơ cấu tổ chức mới, các mô hình kinh doanh mới và những cách thức thực hiện kinh doanh mới ở mỗi cấp vị trí của công ty chúng ta.

Và cho đến nay, khi tôi xem lướt qua quyển sách này, tôi bị ấn tượng bởi tính vững chắc của các giá trị và tiêu chuẩn nền tảng của chúng ta, điều mà sẽ tiếp tục dẫn dắt có hiệu quả các hoạt động của chúng ta trong môi trường luôn thay đổi nhanh chóng này. Tính trung thực, chính trực và các tiêu chuẩn cao của bộ quy tắc ứng xử vẫn còn là một nền tảng vững chắc mà chúng ta sẽ căn cứ vào đó để xây dựng nên một Merck mới.


PDF file, 43

via: www.merck.com

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.