(VI) (PDF) – HƯỚNG DẪN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ | Daniele Giovannucci – Tim Josling – William Kerr – Bernard O’Connor – May T. Yeung (Sách dịch)


Nghiên cứu về việc xử lý các chỉ dẫn địa lý (GIs), lưu dữ các trường hợp điển hình nhất rồi rút ra bài học từ các nghiên cứu thực tiễn trong lĩnh vực này – từ đó khám phá được tiềm năng phát triền cho các quốc gia có mong muốn được sử dụng GIs; phác thảo các nhân tố tạo nên thành công cho chiến lược GI, đồng thời kiểm định các cơ chế khác nhau hiện có tại quốc gia nhằm bảo hộ và khuyến khích các sản phẩm và dịch vụ GI mới; trong đó gồm có một bảng chủ giải các thuật ngữ liên quan và các thư mục. Các miêu tả: Chỉ dẫn địa lý, Sở hữu trí tuệ, Chứng nhận xuất xứ, Sản phẩm Nông nghiệp, Trường hợp nghiên cứu, Các nước đang phát triển.


PDF file, 259 pages

via: www.trungtamwto.vn

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.