(VI) (PDF) – Cẩm nang về Thu hồi tài sản – Hướng dẫn dành cho người thực hiện | Vụ Hợp tác Quốc tế – Thanh tra Chính phủ


Tham nhũng là một trong những trở ngại lớn nhấtđối với ổn định xã hội và phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Do tác hại của tham nhũng, nguồn lực của rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là các quốc gia đang phát triển và kém phát triển, đã và đang bị suy giảm nghiêm trọng. Một lượng lớn tài sản tham nhũng từ các quốc gia này bị tẩu tán ra nước ngoài và đang “trú ẩn” tại các trung tâm tài chính lớn của thế giới. Làm thế nàođể thu hồi hiệu quả những tài sản bị đánh cắp này? Đây là một vấn đề không hề đơn giản trong bối cảnh hoạtđộng phạm tội và che giấu, tẩu tán, tẩy rửa tài sản tham nhũng ngày càng trở nên tinh vi, phức tạp và mang đậm tính chất xuyên quốc gia.

Cộng đồng quốc tế đang nỗ lực đối phó với thách thức này. Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng – một khuôn khổ pháp lý toàn cầu về phòng chống tham nhũng, đã dành riêng một chương với các biện pháp được đánh giá là toàn diện và sáng tạo về thu hồi tài sản (Chương V). Sáng kiến Thu hồi tài sản bị đánh cắp (StAR) do Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc phát động vào năm 2007 cũng nhằm thúc đẩy vấn đề này. Trên thực tế, nỗ lực thu hồi tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài của một số quốc gia đã đạt được những kết quả nhất định. Tuy vậy, nhìn tổng thể, lượng tài sản bị đánh cắp thu hồi về còn rất ít. Rất nhiều quốc gia đang gặp khó khăn về chiến lược, tổ chức, điều tra và thể chế trong thu hồi tài sản.


PDF file, 275 pages

via: www.worldbank.org

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.