(VI) (EN) (PDF) – Giải thích Thuật ngữ về Di cư | Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM)


Di cư quốc tế trở thành một trong những quan tâm lớn hiện nay của cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, di cư quốc tế càng trở nên quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội – văn hóa của mỗi quốc gia. Không một quốc gia nào đứng ngoài vấn đề di cư và cũng không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết được vấn đề này. Nhiều cơ chế song phương và đa phương đã được thiết lập nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong việc quản lý di cư vì các mục tiêu phát triển.

Tổ chức Di cư quốc tế (International Organization for Migration – IOM) được thừa nhận rộng rãi như một tổ chức quốc tế đi đầu trong lĩnh vực di cư. Với mục đích tăng cường sự hiểu biết và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực di cư, IOM đã xuất bản cuốn “Giải thích thuật ngữ về di cư” nhằm đưa ra các định nghĩa, khái niệm chung đang được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực này.

Với sự đồng ý của IOM, Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao đã thực hiện biên dịch sang tiếng Việt cuốn Giải thích thuật ngữ này và đây là sản phẩm của dự án “Nâng cao năng lực xây dựng chính sách di cư” với sự tài trợ kinh phí của Quỹ 1035 của IOM và hợp tác kỹ thuật của Phái đoàn đại diện IOM tại Việt Nam. Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam mong muốn cuốn sách sẽ phục vụ hữu ích cho các nhu cầu khác nhau của bạn đọc và thông qua đó giới thiệu đến bạn đọc Việt Nam một lĩnh vực mới trong quan hệ quốc tế hiện nay: Di cư quốc tế.

Thay mặt Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam, tôi xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và đóng góp của Cục Lãnh sự – Bộ Ngoại giao trong quá trình biên dịch, biên soạn ra tiếng Việt để cuốn sách đến được tay bạn đọc ngày hôm nay.


PDF file, 152 pages

via: www.iom.int

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.