(SL) (FR) (DE) (IT) (EN) (PDF) – GLEDALIŠKI TERMINOLOŠKI SLOVAR | Metka Furlan, Marjeta Humar, Majda Merše, Joţica Škofic, Andreja Ţele


Gledališki terminološki slovar je v knjiţni obliki izšel leta 2007. Za spletno izdajo sta Mojca Ţagar Karer in Marjeta Humar pregledali besedilo in popravili napake. Knjiţna izdaja slovarja je ob slovenskih razlagah vsebovala angleške in francoske ustreznike. Za spletno izdajo so bili nanovo dodani italijanski in nemški ustrezniki. To delo je v okviru projekta financirala
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani. Nemške ustreznike je prispeval Miha Grum, samostojni strokovni delavec Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, italijanske pa magistra gledaliških ved Dajana Kočevar.


PDF file, 395 pages

via: www.zrc-sazu.si

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.