(SL) (EN) (PDF) – SLOVAR IZBRANIH IZRAZOV IZ BIOKEMIJE IN MOLEKULARNE BIOLOGIJE | Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva


Terminološka prizadevanja na področju biokemije in molekularne biologije v Sloveniji segajo v dvajseto stoletje. Prvi mejnik v razvoju slovenskega strokovnega izrazja oziroma terminologije na omenjenem področju predstavlja prevod dela Petra Karlsona Kurzes Lehrbuch der Biochemie iz leta 1977. Slovensko izdajo te knjige sta leta 1980 pod naslovom Biokemija pripravila Drago Lebez in Tatjana Sernec – Avšič. V naslednjih letih se je področje hitro razvijalo in pridobivalo na pomenu. Hkrati se je povečevalo število člankov in s tem tudi število novih biokemijskih in še posebej molekularnobioloških izrazov, ki so bili večinoma v angleščini. Prevodi so bili prepuščeni prizadevnim posameznikom, med katerimi so prevladovali pedagoški delavci Univerze v Ljubljani. Tudi študenti so se pri pisanju diplomskih del in doktoratov v slovenščini pogosto spraševali, kako prevesti določene izraze. Z željo, da bi med več uporabljanimi prevedenimi izrazi izbrali najprimernejšega in našli ustrezne izraze za nekatere težje prevedljive angleške znanstvene in strokovne izraze, je bila leta 1999 ustanovljena Terminološka komisija Slovenskega biokemijskega društva. Prvi člani komisije smo bili predstavniki različnih ustanov, ki nas je terminologija s področja biokemije in molekularne biologije zanimala, z leti pa se je sestava komisije tudi spreminjala. Sprva smo člani komisije sami predlagali angleške izraze in jim poiskali prevode, kasneje pa so s predlogi izrazov in pripombami sodelovali člani Slovenskega biokemijskega društva in drugi zainteresirani posamezniki. Slovar, ki je vseboval prevode izbranih pogosto uporabljanih in težje prevedljivih izrazov, smo s časom dopolnjevali in ga izpopolnjevali. Dosegljiv je bil na spletnih straneh biokemijskega društva, urejal pa ga je Marko Dolinar …


PDF file, 87 pages

via: www.sbd.si

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.