(LV) (PDF) – LINGVODIDAKTIKAS TERMINU SKAIDROJOŠĀ VĀRDNĪCA | Valentīna Skujiņa


Valoda ir tā, kas ļauj cauri gadsimtiem izzināt pasauli, izteikt savas domas, nodot zināšanas un dzīves pieredzi, noskaidrot citu cilvēku uzskatus un viņu vērtības. Valoda ir domu izteikšanas, pasaules izzināšanas, etniskās un individuālās kultūras pieredzes uzkrāšanas un nodošanas, savstarpējās sazināšanās, emociju atklāšanas un pašapliecināšanās līdzeklis. Lai valodā smeltos spēku, tā ir jāmācās un dzīves laikā jāpilnīgo. Valodu palīdz stiprināt un bagātināt laba skola, skolotāji un gudri mācīšanās padomi. Izglītībā valoda ir ne tikai patstāvīgs mācību priekšmets, bet arī līdzeklis zināšanu un pieredzes apguvei. Latviešu valodas mācīšanas un mācīšanās apzināšanās nav parāk sena, taču tai ir nozīmīga vieta tautas kultūras un izglītošanās attīstībā. Interese par latviešu valodas apguvi īpaši strauji palielinājās pagājušā gadsimta 90. gados. Šo procesu veicināja sociālās un politiskās norises pēc Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas: latviešu valodas statusa nostiprināšana, pārmaiņas izglītībā, jaunu mācību teoriju apguve, Eiropā izplatītā valodu līdztiesības un daudzvalodu prakse. Šobrīd valodu izglītībā latviešu valodas mācība apskatāma trīs virzienos – latviešu valoda kā dzimtā valoda, latviešu valoda kā otrā valoda minoritāšu izglītībā un latviešu valoda kā svešvaloda ārvalstniekiem. Termini dzimtā valoda, otrā valoda un svešvaloda zinātniskajā literatūrā tiek nošķirti, raksturojot trīs dažādas pedagoģiskās jomas valodu apguvē. Kaut arī katrai no šīm jomām ir noteikta valodas apguvēju auditorija, specifiski mācību mērķi, nedaudz atšķirīgas pieejas, metodes, paņēmieni un citi metodoloģiskie rādītāji, tomēr pēdējos gados ir tendence atšķirīgo mācību …


PDF file, 132 pages

via: Latviešu valodas aģentūra

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.