(LT) (EN) (PDF) – ANGLŲ–LIETUVIŲ KALBŲ EKONOMIKOS TERMINŲ ŽODYNĖLIS | Dalia Gulbinskienė


GLOSSARY OF ENGLISH–LITHUANIAN ECONOMIC TERMS

Anglų-lietuvių kalbų ekonomikos terminų žodynėlis skiriamas ekonomikos ir verslo specialybių studentams, ekonomistams, verslininkams, finansininkams ir visiems, besidomintiems šia sritimi. Žodynėlyje pateikiami terminai, susiję su šalies ir pasaulio ekonomika, mokesčiais, bankų veikla, tarptautinėmis organizacijomis bei įvairiomis buhalterinės apskaitos bei finansinėmis operacijomis. Šio leidinio paskirtis yra pateikti dažniausiai vartojamus terminus bei žodžių junginius, o taip pat papildyti esamus panašaus pobūdžio verslo bei ekonomikos terminų žodynus tarptautiniais komerciniais terminais. Kiekvienas terminas aiškinamas tiek, kiek yra susijęs su ekonomika, verslu, finansais ar bankų veikla. Pagrindinis žodynėlio sudarymo principas yra abėcėlės tvarka išdėstyti terminai anglų kalba. Jei terminas priskiriamas kelioms kalbos dalims, jos nurodomos šalia atitinkamomis pažymomis: n. – daiktavardis, v. – veiksmažodis, adj. – būdvardis, adv. – prieveiksmis, prep. – prielinksnis. Prie daugiskaitinių daiktavardžių rašoma pažyma pl. Angliško termino aiškinimo sudėtinę dalį sudaro ne tik atitikmuo lietuvių kalba, bet ir žvaigždute* pažymėti dažniausiai aptinkami junginiai su aiškinamu žodžiu, kurie yra išversti į lietuvių kalbą. Šalia atitikmens lietuvių kalba yra pasvirusiu šriftu pateikiami termino vartojimo kontekste pavyzdžiai kartu su jų vertimu į lietuvių kalbą. Tikriniai daiktavardžiai bei ekonomikos organizacijų pavadinimai išdėstyti kartu su kitais terminais abėcėlės tvarka pagal pirmąjį žodį. Be to, žodynėlyje yra pateikiami retesnių tarptautinių žodžių paaiškinimai. Tikiuosi, kad šis leidinys bus naudingas ekonomikos specialybės studentams ir visiems, norintiems praturtinti savo žinias anglų kalbos ekonomikos terminais. Norėčiau ypatingai padėkoti recenzentams doc. dr. Linui Selmistraičiui ir lekt. Jurgitai Sriubaitei už vertingas pastabas ir pagalbą rengiant šį žodynėlį.


PDF file, 62 pages

via: LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.