(SQ) (PDF) – Traumat dhe dukuritë psikologjike si pasojë e konfliktit dhe të drejtat e njeriut | Friedrich Ebert Stiftung- Maqedoni


Referatet nga autor të lëmive të ndryshme të përfshirë në këtë publikim, janë hulumtime shkencore, ku mund të paraqesin nxitje apo edhe mbresa të cilat mund të joshin lexuesin për motive nga më të ndryshmet që të ngriten në ndonjë vlerë njerëzore. Në disa referate vërehet vlerësimi i bazuar edhe në referenca shkencore se, në rrjedhje të kohës pas konfliktit, njerëzit janë të balafaquar me krizë ekonomike, politike, erozion të moralit, kriminalitet, ç’rregullim të vlerave njerëzore etj. Krahas pasojave direkte që i shkakton konflikti, ku disa autorë drejtëpërdrejti përqendrohen në traumat që e kaplojnë një pjesë të popullatës, te ata që kanë humburr më të afërmit e vet, apo që kanë humbur edhe pjesë të trupit ose, nëse kanë pasoja të tjera që lidhen me shëndetin, pas konfliktit me çështjen e përshtatjes së individit në shqoqëri, ndërlidhet problemi i stresit dhe pasojat e mundshme të tij mbi sjelljen e individit apo të një grupi me probleme të dukshme për riambijentim. Mandej në këtë libër shihet se në disa pjesë të refarateve me mjeshtri është përpunuar lidhshmëria e dukurive sociopatologjike dhe kriminalitetit ku vjenë në shprehje në forma dhe dukuri të ndryshme, siç janë: mashtrimet, përdhunimet, veprat e ndryshme penale, prostuticioni, droga kriminaliteti i organizuar, matrapazllaku apo pasurimi i ndytë dhe devijime tjera të shumtuara.


PDF file, 160 pages

via: Friedrich Ebert Stiftung- Maqedoni

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.