(SQ) (EN) (PDF) – Fjalor i Sigurimeve Shoqërore | Këshilli i Evropës


Ky fjalor i termave të sigurimeve shoqërore do të dalë në gjuhët Angleze, Boshnjake, Kroate, Maqedonase, Serbe dhe Shqipe. Ai ka për qëllim të ndihmojë në formulimin e politikave sociale në vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe në bisedimet ndërmjet këtyre vendeve dhe institucioneve Evropiane, për të lehtësuar integrimin e Rajonit të Ballkanit Perëndimor në “Rrjedhën Evropiane”. Fjalori mund të jetë i dobishëm, kështu shpresohet, për studentët që studiojnë legjislacionin e sigurimeve shoqërore dhe për shkollat e punës sociale në rajon, në mënyrë që të qartësohet kuptimi dhe dallimi ndërmjet koncepteve të sigurimeve shoqërore, siç edhe ata përdoren aktualisht në Evropën Perëndimore, si dhe për ekspertët e sigurimeve shoqërore, si p.sh në organizatat e punëdhënësve dhe punëmarrësve.

Fjalori është një nga rezultatet e prekshme të Programit në Mbështetje të Institucioneve Sociale, një program ky, i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe Këshillit te Evropës. Shumë njerëz meritojnë falënderime për kontributin e tyre në këtë botim. Në radhë të parë falënderimet i shkojnë Profesor Dr. Vladimir Puljiz dhe kolegëve të tij, Gojko Bezovan, Zoran Sukur dhe Sinisha Zrincak nga Universiteti i Zagrebit, për mirëkuptimin e tyre për të përdorur, si bazë të këtij botimi, manualin e tyre mbi politikat sociale me titull “Socijalna Politika”, si dhe për përkthimin e tij në gjuhën kroate të një sërë konceptesh të shtuara në “fjalorin” origjinal. Së dyti, unë do të doja të falënderoj shokun tim të mirë Milosh Nikaç, një ikonë e sigurimeve shoqërore në rajon, për përkthimin e origjinalit në gjuhën angleze dhe pastaj në gjuhën serbe, dhe duke lejuar, ndryshimet dhe modifikimet e shumta, që unë i kam bërë versionit në …


PDF file, 49 pages

via: CARDS Social Institutions Support Programme

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.