(SK) (EN) (PDF) – SLOVNÍK DEMOGRAFICKÝCH POJMOV | Danuša Jurčová


Publikácia prezentuje výklad vybraných demografických pojmov.
Obsahuje termíny, ktoré sa najčastejšie používajú v demografických
analýzach v širšom zmysle, ako aj niektoré pojmy z oblasti štatistiky,
medicíny, sociológie.


PDF file, 72 pages

via: INFOSTAT – INŠTITÚT INFORMATIKY A ŠTATISTIKY

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s