(NL) (PDF) – Begrippenlijst wegtransport en logistiek | CBS


Het begon met een discussie over ‘beladingsgraad’ tijdens een conferentie
tussen verschillende organisaties die statistieken op het gebied van Verkeer
en vervoer samenstellen en gebruiken. Onduidelijk was wat eigenlijk onder beladingsgraad werd verstaan. Er bleken minstens drie verschillende definities te worden gehanteerd. Tijdens die bijeenkomst ontstond het idee om een lijst van begrippen en hun betekenis in het wegtransport te gaan ontwikkelen. Een dergelijke begrippenlijst schept duidelijkheid en kan verwarring, verkeerde beslissingen of onvolledig onderzoek voorkomen. Ook transportondernemers hebben baat bij een begrippenlijst. Bijvoorbeeld
als zij de aan transport gerelateerde CBS-enquête invullen. Ook voor het
onderwijs is het belangrijk dat er duidelijke definities zijn.

CBS en TLN hebben, opnieuw, de handen ineengeslagen, deze keer om
duidelijkheid te verschaffen over begrippen in wegtransport en logistiek.
Waar in een eerdere samenwerking de wegvervoerenquête onder handen
werd genomen waardoor de administratieve lastendruk werd verlaagd,
hebben beide organisaties nu een praktische begrippenlijst gepubliceerd,
met voor elk begrip een heldere definitie. Of soms meerdere, om te laten zien dat er niet altijd sprake kan zijn van de enig juiste definitie. Ook is er in deze begrippenlijst een aantal belangrijke organisaties werkzaam op het gebied van wegtransport en logistiek opgenomen.

Het resultaat ligt voor u. Wij hopen dat deze geïllustreerde begrippenlijst voor u helderheid schept, zodat misverstanden bij het interpreteren, analyseren en maken van cijfers worden voorkomen. Mogelijk heeft u aanvullingen op deze begrippenlijst. Laat u ons dat dan vooral weten. Uiteindelijk gaat het naast “meten is weten”, ook om “weet wat je meet”.


PDF file, 209 pages

via: Centraal Bureau voor de Statistiek

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s