(LV) (EN) (PDF) – SPORTA VĀRDNĪCA | Uldis ŠVINKS


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas studentiem un docētājiem mācību un pētniecības darbā nepieciešams lietot sporta terminoloģiju ne tikai latviešu valodā, bet arī daţādās svešvalodās, īpaši angļu valodā. Piedāvājam Angļu – latviešu sporta leksikas vārdnīcu. Vārdnīca veidota kā mācību līdzeklis multilingvālai izglītībai un palīgs ERASMUS studentiem, kā arī mūţizglītības programmas studijām. Vārdnīcā iekļauti vasaras un ziemas olimpiskajās spēlēs ietverto sporta veidu termini, kā arī citu Latvijā un pasaulē populārāko sporta veidu (kopā vairāk kā 200) lietotā leksika. Vārdnīcas sastādīšanā izmantotas vairāk kā 40 sporta vārdnīcas, kā arī latviešu valodas vārdnīcas, sinonīmu vārdnīcas, kā arī sporta terminu skaidrojošās vārdnīcas daţādās valodās (skat. Izmantotās literatūras sarakstu).


PDF file, 521 pages

via: www.lspa.lv

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.