(CS) (EN) (PDF) – Odborný polygrafi cký slovník | STŘEDNÍ ŠKOLA GRAFICKÁ BRNO


  1. PŘEDTISKOVÁ PŘÍPRAVA / PRE-PRESS PROCESSES
  2. POČÍTAČ / PC
  3. TISKOVÉ TECHNIKY / PRINTING TECHNIQUES
  4. DOKONČOVACÍ ZPRACOVÁNÍ / POST-PRESS
  5. OBALOVÁ TECHNIKA / PACKAGING

PDF file, 69 pages

via: www.ssgbrno.cz

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s