(FI) (EN) (PDF) – KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN SANASTO / VOCABULARY OF REAL ESTATE BUSINESS | TERMINOLOGICENTRALEN TSK


Vuoden 2011 alussa käynnistettiin Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n aloitteesta sanastohanke, jonka tarkoituksena oli päivittää ja täydentää vuonna 2001 julkaistu Kiinteistöliiketoiminnan sanasto, jotta alalle saataisiin viime vuosien muutokset kattava ajantasainen sanastokokonaisuus. Projektin tarkoituksena oli koota sanastojulkaisuksi keskeisiä kiinteistöliiketoimintaan liittyviä käsitteitä. Sanastoon sisältyvät määritelmät ja huomautuksen laadittiin suomeksi ja käännettiin englanniksi, jotta sanasto helpottaisi ja yhtenäistäisi alaa koskevaa viestintää niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla. Hankkeen tuloksena syntynyt sanasto on tarkoitettu kaikille alan toimijoille ja osapuolille. Sanaston tavoitteena on helpottaa myös kansalaisten itsenäistä tiedonhankintaa sekä asiantuntijoiden ja kansalaisten välistä viestintää. Sanasto sisältää 127 käsitettä, joiden sisältö on kuvattu sekä suomen- että englanninkielisten määritelmien ja niitä täydentävien huomautusten avulla. Käsitteille on annettu suomenkieliset termisuositukset ja niille englanninkieliset vastineet. Käsitteiden välisiä suhteita on havainnollistettu käsitekaavioilla, joiden toivotaan antavan lukijalle kokonaiskuva kustakin aihealueesta. Sanaston alkuosa sisältää pääosin samoja käsitteitä kuin vuonna 2001 julkaistu sanasto, mutta joidenkin aiemmin julkaistujen käsitteiden määritelmiä ja termejä on muokattu. Julkaisun loppuosaan on lisätty uusia käsitteitä, joiden aiheina ovat kiinteistösijoittaminen, ympäristö- ja energiatehokkuus sekä kiinteistöpalvelut. Sanaston keskeisenä lähteenä on käytetty Kiinteistötalouden instituutin KTI:n vuonna 2001 julkaisemaa Kiinteistötalouden ja kiinteistöjohtamisen keskeiset käsitteet -käsiteluetteloa.


PDF file, 61 pages

via: www.rakli.fi

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s