(CA) (PDF) – Curs de llenguatge jurídic | Catalunya Departament de Justícia


EL LLENGUATGE JURÍDIC

La llengua és una realitat viva, perquè es fa servir en tota mena de situacions i això fa que es desenvolupi i evolucioni, i és també una realitat complexa, ja que, segons els usuaris i la situació en què es trobin, en podem identificar diverses varietats. La varietat de la llengua depèn de molts factors, però els més importants són l’usuari i el context o la situació en què es produeix la comunicació. Aquests factors permeten establir dos grups diferents de varietats. D’una banda, les dialectals, que depenen de les característiques pròpies de cada parlant o usuari, les quals es reflecteixen en el tipus de llenguatge que utilitza. D’altra banda, les funcionals o registres, que depenen dels usos que els parlants fem de la llengua en cada situació comunicativa concreta. Així, cada llengua té diversos nivells de formalitat, que van des del més col·loquial al més formal. Aquests nivells de formalitat no són tancats i netament diferenciats els uns dels altres, ja que les fronteres no són mai precises del tot. Els elements bàsics que condicionen el nivell de formalitat o el registre que hem d’utilitzar en cada moment són:

  • El contingut o la matèria de l’acte comunicatiu.
  • El canal de transmissió de l’acte comunicatiu (oral o escrit).
  • La intenció de l’acte comunicatiu.
  • El nivell de relació personal entre l’emissor i el receptor.

Paral·lelament a aquestes variacions, la varietat estàndard és la forma codificada de la llengua que és acceptada com a model per una comunitat de parlants. Aquesta varietat és el resultat d’un procés d’elaboració històric que té per objectiu l’establiment d’un codi lingüístic que, superant totes les diversitats amb relació a les varietats des de la perspectiva dels usuaris i situant-se en un nivell de formalitat neutre amb relació als registres, sigui el mitjà de comunicació idoni entre tots els …

PDF file, 368 pages

via: cataleg-biblioteca.cat


Shared by:

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s