(SV) – Internationella klassificeringar | Europeiska kommissionen


logo_sv.gif

Internationella klassificeringar

Med hjälp av klassificeringssystem kan man registrera sjukdomar och andra hälsofaktorer på ett enhetligt sätt så att det blir lättare att jämföra dem. Klassificeringarna ligger också till grund för listor över sjukdomar och dödsorsaker. Kommissionen använder de internationella klassificeringarna för att samla in tillförlitliga och enhetliga uppgifter.

Här har vi sammanställt de viktigaste klassificeringssystemen för hälsoindikatorer.

De viktigaste klassificeringssystemen

  • WHO:s internationella sjukdomsklassifikation används i hela världen för statistik om sjukdomar och dödsorsaker. Den tionde upplagan ICD-10pdf används av WHO:s medlemsländer sedan 1994. Den elfte översynen av klassifikationen har inletts och kommer att pågå till 2018.
  • Eurostats lista med 86 dödsorsaker baseras på ICD-10. Den internationella listan över diagnosgrupper (2005) bygger också på ICD-10. Den används av Eurostat, WHO, OECD och Nordisk medicinalstatistisk kommitté (Nomesko) för att samla in och sammanställa statistik om avslutade vårdtillfällen på sjukhus. Listan finns på engelska, franska och tyska.
  • Det finns flera klassificeringssystem för att registrera kliniska åtgärder. Två exempel är den internationella sjukdomsklassifikationen, nionde upplagan, klinisk uppdatering (ICD-9-CM) och Nomeskos klassificering av kirurgiska åtgärder.
  • Den internationella klassificeringen av hälsoräkenskaper ligger till grund för systemet för redovisning av hälsoräkenskaper Visa översättning av föregående länk. Systemet har tagits fram av OECD, WHO och kommissionen och används runtom i världen för att beskriva, sammanfatta och analysera vårdkostnader och vårdens finansiering.

Andra klassificeringssystem


via Europeiska kommissionen

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s