(FI) – Kansainväliset luokitukset | Euroopan komissio


logo_fi.gif

Kansainväliset luokitukset

Luokitusjärjestelmät perustuvat käsitteisiin ja määrittelyihin, ja niiden avulla ilmiöitä voidaan rekisteröidä yhtenäisellä tavalla niin, että tiedot ovat vertailukelpoisia. Luokitusjärjestelmien perusteella voidaan laatia erilaisia luetteloita. Euroopan komissio käyttää kansainvälisiä luokituksia, jotta sen keräämät tiedot ovat korkealaatuisia ja yhtenäisiä.

Tärkeimmät terveysindikaattoreille käytetyt luokitusjärjestelmät luetellaan seuraavassa.

Tärkeimmät luokitusjärjestelmät

 • Maailman terveysjärjestö (WHO) julkaisee kansainvälistä sairauksien ja niihin liittyvien terveysongelmien tilastollista luokitusta(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-luokitus). Tätä luokitusjärjestelmää käytetään yleisesti sairastuvuus- ja kuolleisuustilastoissa. WHO:n jäsenvaltiot ovat käyttäneet luokituksen kymmenettä versiota (ICD-10pdf) vuodesta 1994 lähtien. Luokituksen 11. version laatiminen on meneillään ja jatkuu vuoteen 2018 asti.
 • Eurostatin laatiman 86 kuolinsyyn eurooppalaisen luettelon pohjana on ICD-10. Myös vuonna 2005 laaditun kansainvälisen sairastuvuustilastoja koskevan luettelon (International Shortlist for Hospital Morbidity Tabulation) pohjana on ICD-10. Eurostat, WHO, OECD ja NOMESCO käyttävät luetteloa kerätessään ja julkaistessaan sairaaloiden kotiutustietoja. Luettelo on saatavilla englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.
 • Kliinisten toimenpiteiden rekisteröintiä varten on useita luokitusjärjestelmiä, mm. International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (kansainvälinen tautiluokitus, 9. versio, kliininen muunnos eli ICD-9-CM), jota ylläpitävät yhdessä Yhdysvaltain kansallinen terveystilastokeskus National Center for Health Statistics sekä Medicare- ja Medicaid-järjestelmien palvelukeskukset Centers for Medicare & Medicaid Services, sekä NOMESCO:n kirurgisten toimenpiteiden luokitus Classification of Surgical Procedures.
 • Kansainvälinen terveystililuokitus (International Classification of Health Accounts) on perustana terveystilinpitojärjestelmälle Näytä edellisen linkin kieliversiot (System of Health Accounts, SHA), kansainvälisesti hyväksytylle työkalulle, jonka OECD, Euroopan komissio ja WHO ovat yhdessä kehittäneet ja jota käytetään terveysmenojen ja -rahoituksen kuvaamisessa, analysoinnissa ja raportoinnissa.

Muita luokitusjärjestelmiä

 • Toimintakyvyn, sen puutteen ja terveydentilan kansainvälinen luokitusjärjestelmä International Classification of Functioning, Disability and Health on toimintakyvystä ja sen puutteesta laadittuun bio-psykososiaaliseen malliin perustuva järjestelmä. Luokitusta julkaisee WHO, ja Maailman terveyskokous hyväksyi sen vuonna 2001.
 • Kansainvälinen työjärjestö ILO vastaa kansainvälisestä ammattiluokituksesta (International Standard Classification of Occupations). Se on väline, jonka avulla työpaikat voidaan järjestää selkeästi määriteltyihin ryhmiin työssä suoritettavien tehtävien mukaan. Kansainvälistä ammattiluokitusta käytetään terveydenhuollon ammattien määrittelyssä.
 • Kansainvälinen koulutusluokitus (International Standard Classification of Education), vuoden 1997 versio, vuoden 2011 versiopdf
 • Mielenterveyshäiriöiden määritys- ja tilastointikäsikirja Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders on Yhdysvaltain terveydenhuoltoalan ammattilaisten yleisesti käyttämä luokitus. Sen on kehittänyt Yhdysvaltain psykiatrinen yhdistys American Psychiatric Association.
 • Diagnoosiryhmätpdf (Diagnosis Related Groups) on järjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida terveydenhuollon kustannuksia luokittelemalla potilaita väestöllisten, diagnostisten ja hoidollisten ominaisuuksien perusteella. Diagnoosiryhmäjärjestelmää on käytetty korvauskysymyksissä.
 • Harvinaissairauksien luokitus – Orphacodes Orphanet-verkkopalvelussa
 • Tartuntatautien tapausmäärittelyt – Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

via Euroopan komissio

Advertisements

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s