(BG) – Международна класификация | Европейска комисия


logo_bg.gif

Международна класификация

Системите за класификация, съдържащи понятия и определения, са инструменти, които позволяват да се извършва хармонизирана регистрация на данни, за да могат данните да са сравними. Въз основа на системите за класификация могат да бъдат изготвяни кратки списъци. Европейската комисия използва тези международни класификации, за да събира хармонизирани данни с високо качество.

По-долу са посочени основните системи за класификация.

Основни системи за класификация

Други системи за класификация


via Европейска комисия

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s