(CA) – La ‘Terminologia de les ciències de la salut’, disponible en un nou diccionari en línia | Llengua catalana


“El TERMCAT publica la Terminologia de ciències de la salut, un diccionari en línia que aplega en un únic producte la terminologia de dotze diccionaris relacionats amb les ciències mèdiques i farmacològiques, elaborats pel TERMCAT o amb el seu assessorament, amb la voluntat d’oferir de manera unificada la consulta de tot aquest material.

Concretament, aquesta obra conté més de 12.700 termes procedents dels diccionaris següents: Diccionari d’anatomia, Diccionari d’homeopatia, Diccionari d’immunologia, Diccionari d’infermeria, Diccionari d’oftalmologia, Diccionari d’otorinolaringologia, Diccionari de neurociència, Diccionari de psiquiatria, Diccionari de recerca clínica de medicaments, Diccionari de sinologia, Vocabulari de la sida i Terminologia de la cronicitat.

L’elaboració de cadascun dels diccionaris d’origen ha anat a càrrec d’autors individuals o d’equips d’especialistes, conjuntament amb el TERMCAT, i en cada cas s’ha disposat de la col·laboració d’una extensa xarxa d’experts dels diferents …”


Source: llengua.gencat.cat

Shared by Núria de Andrés on Twitter

Leave a comment

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.